Pondělí 10. 12. 2018, 21:28kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Základy meteorologie a klimatologie - pracovní sešit

Ing. Věra Kožnarová, CSc.,
(2009)

Základy bioklimatologie - pracovní sešit

Ing. Věra Kožnarová, CSc.,
(2009)

Materiály a návody na cvičení - ČAS

Ing. Věra Kožnarová, CSc.,
(2009)

Materiály a návody na cvičení - SOUMRAKY

Ing. Věra Kožnarová, CSc.,
(2009)

Meziplodiny

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., Pavel Kasal, Ing. Karel Neckář, Dr. Ing. Jan Pivec, doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.,
Kurent s.r.o. (2008)

Stabilizace energetické bilance v zemědělství

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.,
Kurent, s.r.o. (2008)

Podpora druhové pestrosti a potravních řetězců v krajině

Ing. Josef Holec, Ph.D.,
Kurent s.r.o. (2008)

Manifestarea fenomenelor de uscăciune si secetă în Republica Moldova

Tatiana Constantinov, doc. Dr. Mgr. Vera Potopová,
Tipografia Centrala (2008)

Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice, mák a hořčice.

doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Božetěch Málek, Petr Markytán, Daniel Nerad, P. Čech, Karel Říha, Ing. Gerhard Herda, Jaromír Šaroun, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Martin Volf,
SPZO (2008)

Agrotechnika

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
Profipress Praha (2007)

Regulace zaplevelení

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
Profipress Praha (2007)

Řepka – pěstování, využití, ekonomika

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Josef Škeřík, CSc., Martin Volf,
Profi Press s.r.o. (2007)

A method for assessing the visual impact on landscape character of proposed construction, activities or changes in land use

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Roman Bukáček, Martin Culek, Petr Matějka, Ivan Vorel,
Centrum pro krajinu s.r.o. (2006)

Metody regulace zaplevelení

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
Profi Press s.r.o. (2005)

Regulace zaplevelení ve slunečnici

doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.,
SPZO (2005)

Založení porostu

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2005)

Ochrana proti škodlivým organismům - plevele

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2005)

Člověk a zvíře ve svém biometeorologickém prostředí

prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc.,
(2005)

Ovzduší a znečišťující látky

prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

Ing. Luboš Horák, Ph.D.,
(2005)

Transgenní řepka

Ing. Marie Čeřovská, prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
SPZO s.r.o. (2005)

Přehled internetových informačních zdrojů v oboru meteorologie

Dr. Ing. Jan Pivec,
Naděžda Skleničková (2004)

Sezónní a denní variabilita složek energetické bilance v lužním lese

Dr. Ing. Jan Pivec,
Naděžda Skleničková (2004)

Crop/wild interaction within the Beta vulgaris complex: Agronomic aspects of weed beet in the Czech Republic

prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Josef Holec, Ph.D.,
CABI Publishing (2004)

Voda v atmosféře, výpar, vlhkost vzduchu, půdy a materiálu (Aplikovaná meteorologie a klimatologie, díl VI.)

prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc.,
(2004)

Regulace zaplevelení s využitím herbicidů nové generace, transgenních plodin a metod precizního zemědělství

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
N (2004)

Co říká meteorologická předpověď?

Ing. Věra Kožnarová, CSc.,
Burda Praha (2004)

Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ivan Vorel, Roman Bukáček, Martin Culek, Petr Matějka,
Naděžda Skleničková (2004)

Vybraná hesla

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
Encyklopedický dům (2004)

Vybraná hesla

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
Encyklopedický dům (2004)