Pondělí 10. 12. 2018, 19:46kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra zahradní a krajinné architektury

Historie

Zaměření

Katedra se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti zahradní a krajinné architektury. Zajišťuje výuku profilových předmětů pro bakalářský studijní obor Produkční a okrasné zahradnictví (ATZZ), jehož zaměření je teoretické a připravuje na studium v navazujícím magisterském programu, a pro dva profesně zaměřené bakalářské obory, a to Zahradnictví (ABZ) a Zahradní a krajinářské úpravy (U tohoto oboru je výuka ve 2. a 3. ročníku zajišťována ve spolupráci v VOŠZa Mělník). Na bakalářské obory navazuje magisterský studijní obor Zahradní tvorba (AMZO), jehož předměty dále rozvíjejí a specializují schopnosti studentů, zejména s ohledem na znalosti dendrologického materiálu a tvorby projektů vegetačních úprav na různé úrovni v intravilánu i venkovské krajině. Grafické výstupy studentů ateliérových předmětů jsou pravidelně vystavovány v prostorách ČZU. Ve výuce některých předmětů jsou zařazeny kromě běžných přednášek i přednášky významných hostujících osobností z oboru působících v různých oblastech praxe. Kromě přednášek a cvičení v učebnách školy výuku doplňují také domácí i zahraniční exkurze za historickými i současnými díly zahradní a krajinné architektury. V posledních letech se jednalo například o Lednicko-valtický areál, městskou zeleň Hradce Králové a Poděbrad, ze zahraničí pak zahrady, parky a krajinářské úpravy Anglie, Francie, Holandska, Německa či Itálie.

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Katedra je zapojená do výzkumného záměru univerzity pod názvem Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje. Dále je v rámci grantů dlouhodobě řešena: • digitalizace dřevin v rámci areálu České zemědělské univerzity, • digitalizace dřevin v zahradách Pražského hradu, • využití kalů ČOV a sutí z demolicí pro tvorbu zatravňovacích dlaždic pro osazování suchých a svažitých stanovišť, • využití či rozmnožování dřevin v podmínkách trhu EU. Významnou částí práce katedry je projektová činnost.

Zahraniční stykyPřipravujeme spolupráci s Českou komorou architektů, Národním památkovým ústavem Kroměříž, Národním památkovým ústavem Veltrusy. Svoji činnost prezentujeme na veletrhu For Garden.
Osobní stránky Prof. Ing. Jiřího Marečka, CSc.
Dřeviny areálu ČZU
Podrobnější stránky katedry
Autor: Ing. Martin Opatrný Datum poslední aktualizace: 14.03.2013