Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:26kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra zahradní a krajinné architektury

Pergoly a přístřešky

doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., doc. Ing. arch František Pšenička, CSc.,
GradaPublishing (2010)

Manipulace s hlodavci a králíky

doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc.,
(2008)

Systémy sídelní zeleně I.

doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.,
(2008)

Člověk a zahrada

doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.,
(2007)

Člověk a zahrada

Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.,
(2007)

Člověk a zahrada

Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.,
(2007)

Člověk a zahrada

Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.,
(2007)

Člověk a zahrada

prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.,
(2007)

Člověk a zahrada

prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.,
(2007)

Člověk a zahrada

prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.,
(2007)

Funkčnost soudobých zahrad a směrování odborné činnosti českého zahrádkářského svazu

prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.,
Nakladatelství Květ (2007)

Field study and modeled transport of Chlortoluron in different soil types of the Czech Republic

Ing. Martin Kočárek, Ph.D., prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., RNDr. Oldřich Vacek, CSc., Ing. Karel Němeček,
Springer (2006)

Krajinářská architektura venkovských sídel

prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.,
(2005)

Památné stromy- stromy chráněné státem. In: Kender (ed.), Návraty ke stromům, vodě a zemi aneb Deset let péče o krajinu domova.

doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., Ing. Bohumil Reš,
Památné stromy- stromy chráněné státem. In: Kender (ed.), Návraty ke stromům, vodě a zemi aneb Deset let péče o krajinu domova. (2005)

Člověk, pole, zahrada

Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.,
(2004)

Zeleň ve venkovských sídlech a v jejich krajinném prostředí

prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.,
Česká zemědělská univerzita (2004)