Pondělí 10. 12. 2018, 18:13kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra etologie a zájmových chovů

Historie

Zaměření

Pedagogická činnost

Katedra obecné zootechniky a etologie zajišťuje výuku na všech fakultách ČZU. Na FAPPZ se podílí na výuce především ve studijních oborech Živočišná produkce, Chovatelství, Speciální chovy, Chov koní a v nově akreditovaném studijním oboru Kynologie. Pro studenty PEF vyučuje katedra předměty Chov zvířat I, Základy zemědělské výroby, Základy zemědělství II, Zemědělské systémy II, pro studenty ITSZ předmět Obecná zootechnika a genetika. Předměty Etologie hospodářských zvířat, Etika chovu zvířat a Kynologie jsou volitelné předměty určené pro studenty všech fakult.

Výzkumná činnost

Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena na: • studium variability primárních a sekundárních znaků hospodářských zvířat uvnitř populací a mezi populacemi a využití této variability v plemenitbě zvířat v malých i velkých populacích, • uchování genových rezerv hospodářských zvířat – regenerace a udržení české červinky, genetická analýza a plemenitba starokladrubského koně, • studium vybraných chovatelských, ekonomických a genetických aspektů masné užitkovosti králíků (hybridizace masných plemen, hodnocení výkrmnosti a jatečné hodnoty brojlerových králíků – testy hybridních populací), • výzkum biologie, chovu a chování psů, zejména využití metody pachové identifikace u služebních plemen psů, • etologii vybraných skupin zvířat s důrazem na etologii hospodářských zvířat, • zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty, • biologii a etologii zvířat v zájmových chovech a chovech laboratorních zvířat.

Zahraniční stykyV rámci Katedry obecné zootechniky a etologie působí Centrum pro výzkum chování psů, jehož hlavním úkolem je etologický výzkum psů a to zejména kognice, poruch chování a čichových schopností. Neméně důležitou oblastí je také výuka studentů a realizace jak odborných, tak i učebních praxí. CVCHP úzce spolupracuje s ozbrojenými sbory např. Policií ČR a Celní správou ČR, pro které zajišťuje přednáškovou činnost a realizaci výzkumných projektů sloužících ke zkvalitnění chovu a výcviku.
Autor: Ing. Barbora Hofmanová Ph.D.Datum poslední aktualizace: 15.10.2009