Pondělí 10. 12. 2018, 21:05kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra etologie a zájmových chovů

Kód Název předmětu Garant předmětu
ALE02E Agriculture systems II doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
AGE04E Agriculture systems II doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALA27E Aplikovaná etologie koně prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
ALA25E Aplikovaná etologie psa prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
xxxx Aplikovaná etologie zvířat prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
ALA02E Etika chovu a etologie zvířat
ALA76E Etika chovu a etologie zvířat
ALA72E Etika chovu zvířat
ALX03Z Etika chovu zvířat
ALX03E Etika chovu zvířat
ALA12E Etika chovu zvířat a welfare koní doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALA05E Etologie prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
ALA74E Etologie prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
ALX02E Etologie hospodářských zvířat doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALA10E Etologie psa prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
ALA13E Etologie zvířat - koní prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
ALX01E Farmový chov jelenovitých prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
ALA73E Chov exotických savců
ALA08E Chov exotických savců
ALA01E Chov laboratorních zvířat
ALA70E Chov laboratorních zvířat
ALA09E Chov psů Dr. Ing. Naděžda Šebková
ALA80E Chov psů Dr. Ing. Naděžda Šebková
ALE01E Chov zvířat I. doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALE79E Chov zvířat I. doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALA71E Kynologie-využití psů Dr. Ing. Naděžda Šebková
ALX05E Kynologie-využití psů Dr. Ing. Naděžda Šebková
ALA11E Kynologie Dr. Ing. Naděžda Šebková
ALX04Z Kynologie Dr. Ing. Naděžda Šebková
ALX04E Kynologie Dr. Ing. Naděžda Šebková
ALA78E Kynologie Dr. Ing. Naděžda Šebková
AGA 46E Mezinárodní záchranné programy Ing. Renata Masopustová, Ph.D.
ALA79E Obecná kynologie Dr. Ing. Naděžda Šebková
ALA07E Obecná kynologie Dr. Ing. Naděžda Šebková
DALX01Y Obecná zootechnika doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALI01E Obecná zootechnika a genetika doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALA14E Plemenitba koní doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALA19E Plemenitba psů doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
AUA04Z Praktická encyklopedie Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.
ALA20E Praktické využití koní v hiporehabilitaci doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALA21E Praktické využití psů v zoorehabilitaci Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.
XXX Příprava a zpracování vědeckého experimentu v biologii prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
AUA01Z Učební praxe Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.
AUA06Z Učební praxe Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.
ALA29E Využití psů v zoorehabilitaci Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.
ALA18E Využití zvířat v zoorehabilitaci (zooasist.) Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.
ALA17E Zájmová a sportovní kynologie Dr. Ing. Naděžda Šebková
ALE06E Základy chovu zvířat doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALE80E Základy chovu zvířat doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALA75E Základy obecné zootechniky doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALA03E Základy obecné zootechniky doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALE03E Základy zemědělské výroby doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALE04E Základy zemědělství II doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALE05E Zemědělské systémy II
ALE78E Zemědělské systémy II
ALA04E Zoorehabilitace Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.
ALA06E Zootechnika doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
ALA77E Zootechnika doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.