Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:47kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra rostlinné výroby

Kód Název předmětu Garant předmětu
ARA42E Alternative Agriculture prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA95E Alternativní zemědělství Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.
ARL06Z Alternativní zemědělství Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.
ARA35E Alternativní zemědělství prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
ARZ02E Alternativní zemědělství (OP,EV) Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.
ARA44E Aromatic, medicinal and spice plants doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
ARA46E Crop Management Systems prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARA70E Ekologické a alternativní zemědělství Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.
ARA37E Ekologické a alternativní zemědělství Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.
ARA19E Ekologické zemědělství prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
ARA45E Field Crop Technology
ARA87E Fyto 2 prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA28E Fyto 2 prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA08E Fytotechnika pro zahradníky prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
ARA99E Fytotechnika pro zahradníky prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
DARA01Y Hodnocení jakosti rostlinných produktů prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA05E Chmelařství Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.
DARA05Y Nauka o rostlinné produkci - spec. produkce rost. prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
DARA02Y Obilniny prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA72Z Odborná exkurze prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA21Z Odborná exkurze Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.
ARA03Z Odborná exkurze prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA86Z Odborná exkurze prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
DARA04Y Olejniny prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
ARA93E Pěstební systémy prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARA29E Pěstební systémy prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARA14E Pěstování polních plodin I.B. prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
ARA82E Pěstování polních plodin I.B. prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
DARA03Y Pěstování okopanin prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARA14Z Pěstování polních plodin I.A prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARA82Z Pěstování polních plodin I.A prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ART71E Pěstování rostlin Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.
ART01E Pěstování rostlin Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.
ARA25E Pěstování rostlin a prostředí prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA89E Pěstování rostlin a prostředí prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA90E Pěstování rostlin I. prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARA22E Pěstování rostlin I. prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARA23E Pěstování rostlin II. prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA84E Pěstování rostlin II. prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARA38E Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.
ARA31E Plant Production and Environment prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA34E Polní pokusnictví Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
ARA77E Rostliny aromatické, kořeninové a léčivé
ARA12E Rostliny aromatické, kořeninové a léčivé doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
ARA43E Seed Science and Technology Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
ARA92E Semenářství Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
ARA20E Semenářství Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
ARA40E Semenářství v zahradnictví Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
ARE71E Speciální fytotechnika prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
ARE01E Speciální fytotechnika prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
ARA80E Speciální plodiny prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
ARA30E Speciální polní plodiny prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
ARA15E Speciální polní plodiny prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
ARA97E Speciální polní plodiny prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
ARA33E Světové zemědělství prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
VCV71E Systémy zemědělské produkce a kvalita potravin (UOP) prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
VCV73E Systémy zemědělské produkce a kvalita potravin (UPV) prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARA91E Teorie tvorby hospodářského výnosu prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARA32E Teorie tvorby hospodářského výnosu prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ARX01Z Základy alternativního zemědělství Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.
ART06E Základy rostlinné a živočišné produkce prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
ART73E Základy rostlinné a živočišné produkce prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
ARA83E Základy rostlinné produkce prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
ARA18E Základy rostlinné produkce prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
ARA39E Základy rostlinné produkce (H) prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
ARE03E Základy rostlinné výroby a technologie prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
ARL05Z Základy zemědělství Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.
ARL71E Základy zemědělství Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.
ARZ01E Základy zemědělství Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.
ARL03E Základy zemědělství (ÚTSS) Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.
ARL02E Zemědělská výroba Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.
ARL72E Zemědělská výroba Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.
ARA36E Zemědělské poradenství prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARA98E Zemědělské poradenství prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
ARE72E Zemědělské systémy I prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
ARE04E Zemědělské systémy I prof. Ing. Jan Vašák, CSc.