Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:49kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra rostlinné výroby

Semena a stresové podmínky

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.,
VÚRV vvi (2010)

Topinambur hlíznatý – Helianthus tuberosus L.

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2010)

Čekanka obecná – Cichorium intybus L.

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2010)

Speciální Fytotechnika

Ing. Miluše Štolcová, CSc.,
(2009)

Speciální fytotechnika

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc.,
(2009)

Speciální fytotechnika

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.,
(2009)

Normativ zemědělských výrobních technologií

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.,
(2009)

Složení hlíz bramboru z hlediska lidské výživy

Milan Čížek, prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. (2009)

Speciální fytotechnika

Ing. David Bečka, Ph.D.,
(2009)

Speciální Fytotechnika

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.,
(2009)

Pěstování brambor za použití netkané textilie a příprava sadby

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.,
Vltava-Labe-Press, a.s. (2009)

Základy rostlinné produkce

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
(2009)

Stanovisko k pesticidům. Řepka, hořčice, mák, slunečnice

doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Gerhard Herda, Ing. Josef Škeřík, CSc., Daniel Nerad,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2009)

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2009/10

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2009)

Podmínky pro úspěšnou produkci řepky ozimé

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.,
BASF (2009)

Speciální fytotechnika

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.,
(2009)

Antioxidants and Antioxidant Activity of Red, Purple and Yellow-coloured Potatoes Affected by Main Extrinsic and Intrinsic Factors

prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.,
Nova Science Publishers, Nova Biomedical Books (2008)

Inovační trendy v pěstování cukrovky a její využití na biolíh

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.,
ÚZPI (2008)

Cukrovka

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Vladimír Švachula, Josef Zahradníček,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a. s. (2008)

Čekanka obecná

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a. s. (2008)

Pšenice

Marie Hrušková, I. Burešová, prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Alena Hanišová, CSc., V. Horáková, J. Horčička, L. Hřivna, prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c., Jaroslav Prugar,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (2008)

Žito a tritikale

M. Pelikán, I. Burešová, Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D., prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c.,
(2008)

ALTERNATIVNÍ PLODINY, PSEDOCEREÁLIE A PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., J. Kalinová,
(2008)

Žito a tritikale

prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c.,
Profi Press Praha (2008)

Pěstování rostlin - cvičení

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Jindřich Křivánek, Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Ing. Miluše Štolcová, CSc., Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.,
(2008)

Inovace v rostlinné produkci - Semenářství a produkce osiv

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.,
ÚZPI Praha (2008)

Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tísíciletí - Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny

Ing. Miluše Štolcová, CSc., Ing. Anna Vildová,
Výzkumný Ústav Pivovarský a Sladařský a.s. a ČAZV ( komise rostlinných produktů) (2008)

Nové trendy v pěstebních technologiíích léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Ing. Miluše Štolcová, CSc., Ing. Anna Vildová,
UZPI (2008)

Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí

Ing. Helena Zukalová, CSc.,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů ČAZV (2008)

Ceny osiv olejnin a technických plodin

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
ÚZPI (2008)

Ceny sadby brambor

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.,
ÚZPI (2008)

Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009

prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., doc. Ing. Boris Hučko, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc., doc. Ing. Alois Kodeš, CSc., prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR (2008)

Cukrovka. Plevele, choroby a škůdci

doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
(2008)

Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Ing. Helena Zukalová, CSc.,
Jaroslav Prugar, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha (2008)

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2008/09

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2008)

Metodika integrované ochrany řepky.

doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Josef Škeřík, CSc., doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Ing. Gerhard Herda, Daniel Nerad, Martin Volf,
SPZO s.r.o. (2008)

Novinky v pěstování sóji a lupiny v ČR

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc, Daniel Štranc,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2008)

Zpracování půdy ve chmelnicích

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc, Daniel Štranc, Rostislav Ledvina,
Kurent, s.r.o. (2008)

Kvalita osiva a výnosový potenciál odrůd

Ing. Jitka Chadová, prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc.,
Kurent, s.r.o. (2008)

Význam odrůdové stability biologických vlastností osiva pšenice

Ing. Jan Šťastný, prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc.,
Kurent, s.r.o. (2008)

Kvalita namoření osiva obilnin a její testování

prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc.,
Kurent, s.r.o. (2008)

Dynamika obsahu kyseliny abscisové v listech pšenice seté během chladové klimatizace a působení sucha

Ing. Eva Vlasáková, Karel Prášil, prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
Kurent, s.r.o. (2008)

Rozdíl ve skladbě zásobních bílkovin a kvalitě pšenice z ekologického a konvenčního způsobu pěstování

Ing. Lucie Krejčířová, prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.,
Kurent, s.r.o. (2008)

Vliv struktury porostu ozimé pšenice v ekologickém způsobu pěstování na výnos a kvalitu zrna

Ing. Eva Bicanová, prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.,
Kurent, s.r.o. (2008)

Vliv pěstitelské technologie na jakost hybridní pšenice

Ing. Radomír Kvapil, prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Lucie Krejčířová,
Kurent, s.r.o. (2008)

Brambory

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (2008)

Konkurenceschopnost hlavních plodin a nové trendy v jejich pěstování

prof. Ing. Jan Vašák, CSc.,
ÚZPI (2008)

Luskoviny Inovace a trendy v pěstování, ve využití produkce a ve šlechtění luskovin

prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc.,
ÚZPI (2008)

Inovace v produkci a odbytu sladovnického ječmene

Ing. Ladislav Černý, Ph.D.,
ÚZPI (2008)

Brambory Inovace a trendy v pěstování, nové pohledy na kvalitu

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., Jaroslav Čepl, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ervín Hausvater, Pavel Kasal, Bohumil Vokál,
ÚZPI (2008)

Oves

J. Moudrý, prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.,
VÚPS, a.s. (2008)

Základy rostlinné produkce

Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c.,
(2007)

Řez chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák v podmínkách ČR

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc, Jaroslav Jurčák, Daniel Štranc, Bohumil Pázler,
Kurent, s.r.o. (2007)

Hrách. Metodiky pro pěstitelskou praxi.

prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc.,
Ministerstvo zemědělství (2007)

Rané brambory - pěstitelský rádce

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., Jaroslav Čepl, Jaroslava Domkářová, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ervín Hausvater, Václav Mottl, Bohumil Vokál, Josef Zavadil,
Kurent, s.r.o., České Budějovice (2007)

Řepka – pěstování, využití, ekonomika

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Josef Škeřík, CSc., Martin Volf,
Profi Press s.r.o. (2007)

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2006/07

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2007)

Kvalita sladovnického ječmene z ekologického zemědělství

prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c., Vratislav Psota,
N (2007)

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny

Ing. Miluše Štolcová, CSc., Ing. Anna Vildová,
(2006)

Pěstování rostlin - cvičení

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Ing. Miluše Štolcová, CSc., Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.,
(2006)

Proso

J. Moudrý, J. Kalinová, prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c., Anna Michalová,
ÚZPI Praha (2006)

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2006/07

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2006)

Pěstování rostlin - cvičení

Ing. David Bečka, Ph.D.,
(2006)

Normativ zemědělských výrobních technologií

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc, Daniel Štranc,
ÚZPI Praha (2006)

Ceny osiv obilovin a luskovin

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Pšenice ozimá potravinářská

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Pšenice ozimá (nepotravinářská)

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Pšenice jarní

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Ječmen jarní sladovnický

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
N (2006)

Ječmen jarní nesladovnický

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Ječmen ozimý

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Žito ozimé

Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Oves

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Tritikale ozimé - žitovec

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Hrách setý

prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Řepka ozimá

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Hořčice bílá

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Slunečnice roční

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Mák

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Len olejný

Prokop Šmirous, Jindřich Štaud, Ing. Jarmila Peterová, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Len přadný

Prokop Šmirous, prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Brambory sadbové

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Josef Šroller, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Brambory velmi rané

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Brambory konzumní

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Josef Šroller, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Cukrovka

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Krmná řepa

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Ceny osiv olejnin a technických plodin

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Ceny brambor

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Cvičení ze Speciální fytotechniky

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Ing. Miluše Štolcová, CSc., Ing. Jiří Dolejší, doc. Ing. Josef Sus, CSc., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Daniela Kocourková, Ph.D.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.,
(2005)

Řepka olejka v českém zemědělství

Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Daniel Nerad,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2005)

Řepka olejka v českém zemědělství. Komplexní pěstitelská technologie

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Josef Škeřík, CSc., Martin Volf,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2005)

Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice , soja a hořčice

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Josef Škeřík, CSc.,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2005)

Základy rostlinné produkce

Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Josef Šnobl, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Josef Šnobl, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Josef Šnobl, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Josef Šnobl, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

Jindřich Štaud, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc.,
(2005)

Brambory pro nejranější sklizeň

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.,
Agrospoj, Těšnov 17, Praha 1 (2004)

Rostlinná výroba IV. (Chmel, len, konopí, využití biomasy k energetickým účelům)

doc. Ing. Josef Šnobl, CSc.,
(2004)

Rostlinná výroba IV. (Chmel, len, konopí, využití biomasy k energetickým účelům)

doc. Ing. Josef Šnobl, CSc.,
(2004)

Rostlinná výroba IV. (Chmel, len, konopí, využití biomasy k energetickým účelům)

doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., a kol. a kol.,
(2004)

Rostlinná výroba IV. (Chmel, len, konopí, využití biomasy k energetickým účelům)

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Jindřich Štaud,
(2004)

Rané konzumní brambory

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.,
N (2004)

Výpočetní technika - pomocník agronomů

prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c., doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
SZN (1988)