Pondělí 10. 12. 2018, 18:18kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra vodních zdrojů

Historie

Katedra vodních zdrojů vznikla k 1.1.2009. Navázala tak moderním způsobem na ty původní aktivity Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské, zaměřené na vodní zdroje v zemědělsky využívané krajině, které existovaly nejen od založení školy v roce 1952, ale i v předchozí výuce zemědělských disciplin ještě na ČVUT v Praze. Katedru vodních zdrojů vede prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.

Oficiální logo KVZ

Zaměření

K tradičním disciplinám, které patří na FAPPZ již od vzniku školy, patří hydropedologie, půdní fyzika, povrchová a půdní hydrologie, hydrogeologie, hospodaření s vodou v zemědělství a vodní přírodní zdroje. Katedra se také věnuje otázce vodních zdrojů v aridních a semiaridních oblastech především zemí rozvojového světa (Afrika…).

Pedagogická činnost

Katedra vodních zdrojů vyučuje předměty zaměřené na vztah půdy a vody a horniny a vody, otázek vodních zdrojů, jejich hledání, využití a hospodaření s nimi. Členové katedry se podílejí na výuce v prestižním mezinárodním magisterském programu „Natural Resources and Environment“ a bakalářském programu „ Sustainable Use of Natural Resources“. Někteří členové katedry pravidelně vyučují v bakalářských, magisterských a PhD programech v zahraničí (Finsko, Estonsko…) Garant oboru bakalářského studia: „Sustanable Use of Natural Resources“ – mezinárodní BSc. program FAPPZ v angličtině Garant oboru magisterského studia: „Natural Resources and Environment“ – mezinárodní MSc. program FAPPZ v angličtině

Výzkumná činnost

- Vztah půdy/horniny a vody a jeho modelování - Retence vody v půdě a její modelování - Stanovení hydrofyzikálních charakteristik půdního porézního prostředí terénními a laboratorními metodami - Sledování dynamiky změn půdní vlhkosti nedestruktivními metodami jako součást celosvětové výzkumné sítě

Zahraniční styky

Katedra se podílí na aktivní účasti ČR v mezinárodních institucích, jako je ICID, International Association of Hydrological Sciences (IAHS), International Union of Soil Sciences, European Geophysical Union a dalších. Katedra řeší grantové projekty v národním i mezinárodním měřítku (6. RP EU v Africe). Pracovníci katedry vyučují v řádných studijních programech na univerzitách v zemích EU i mimo ně. Také působí v zahraničí v rámci programu LLP-ERASMUS. Katedra úzce spolupracuje s řadou domácích zahraničních pracovišť obdobného zaměření. Jsou to především: - BOKU Vídeň (Rakousko) - Wageningen University and Research Centre (Nizozemí) - Cranfield University (UK) - University of Ghent (Belgie) - Catholic University of Lovain (Belgie) - TUDresden (Německo) - University College Vitus Bering in Horsens (DK) - University of Applied Sciences Hämeennlina (Finsko) - Ústav hydrologie SAV (Slovensko)

EXPERIMENTÁLNÍ TERÉNNÍ STANICE DYNAMIKY PŮDNÍ VLHKOSTI PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY Novinka! Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření Tyto stránky jsou určeny zájemcům o hydropedologická terénní měření z řad studentů, akademických pracovníků i odborné veřejnosti. Jejich účelem je rozšířit a zkvalitnit výuku v předmětu „Field Training“ a dále také v předmětech „Soil and Water Relationship“, „Půdní fyzika“ a „Hydropedologie a ochrana podzemních vod“, vyučovaných katedrou.
Autor: Ing. Martin Opatrný Datum poslední aktualizace: 14.03.2013