Pondělí 10. 12. 2018, 20:26kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra vodních zdrojů

ACTA PRUHONICIANA. Výsadba dřevin v zemědělské krajině:případová studie v nivě řeky Valová

prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.,
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajina a okrasné zahradnictví (2005)

Hydrogeology for natural resources and the environment

prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.,
(2005)

Transport in the soil porous material - physical and numerical modeling of water movement and soil hydrophysical parameters

prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ch. Dirksen, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., Helena Kozáková, Pavel Křivohlavý,
Columbia University Seminars (2004)