Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:44kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra ochrany rostlin

Kód Název předmětu Garant předmětu
AOA10E Biologická a nechemická ochrana
DAOA16Y Biologická a nechemická ochrana rostlin
AOA22E Diagnostické metody v ochraně rostlin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA18Y Diagnostické metody v ochraně rostlin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA30E Diseases of Crops of Temperate Climates prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA28E Fundamentals of Plant Protection prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA29E General Phytopathology for NRE prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA11E Chemická ochrana rostlin a předpisy doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
AOA18E Choroby polních a zahradních plodin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA82E Choroby polních a zahradních plodin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA15Y Choroby polních a zahradních plodin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA07Z Informační zdroje v rostlinolékařství doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
DAOA04Y Metody v zemědělské entomologii prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA06E Monitoring a management v ochraně rostlin doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
DAOA08Y Monitoring a management v ochraně rostlin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA01Y Nematologie obecná a speciální doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
DAOA14Y Obecná fytopatologie prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA21E Obecná fytopatologie prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA31E Obecná fytopatologie I prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA32E Obecná fytopatologie II
AOA26E Obecná rostlinolékařská zoologie prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA12Y Obecná rostlinolékařská zoologie RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOA33E Obecná rostlinolékařská zoologie I prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.
AOA34E Obecná rostlinolékařská zoologie II prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.
AOA01Z Odborná exkurze prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA17Y Ochrana okrasných rostlin
AOA17E Ochrana okrasných rostlin
AOA15E Ochrana polních plodin - choroby
AOA78E Ochrana polních plodin - choroby
AOA77E Ochrana polních plodin - škůdci RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOA14E Ochrana polních plodin - škůdci RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOA24E Ochrana polních plodin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
AOA80E Ochrana rostlin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
AOA16E Ochrana rostlin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
DAOX02Y Ochrana rostlin
AOA37E Ochrana rostlin pro trávníkáře
AOA70E Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství
AOA04E Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství
AOA83E Ochrana rostlin v sídlech a krajině doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
AOA25E Ochrana rostlin v sídlech a krajině prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOI06E Ochrana rostlin v tropech a subtropech prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA13E Ochrana zahradních plodin - choroby
AOA76E Ochrana zahradních plodin - choroby
AOA75E Ochrana zahradních plodin - škůdci RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOA12E Ochrana zahradních plodin - škůdci RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOA09E Ochrana zahradních plodin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA35E Polní diagnostika chorob a škůdců
DAOA19Y Rezistence rostlin k patogenům a škůdcům prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA23E Rezistence rostlin k patogenům a škůdcům prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA05Y Rostlinná virologie prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA03Y Rostlinolékařská bakteriologie prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA06Y Rostlinolékařská mykologie
AOA19E Škůdci plodin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
AOA81E Škůdci plodin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
DAOA13Y Škůdci polních a zahradních plodin RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOI05E Úvod do ochrany rostlin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.