Čtvrtek 18. 1. 2018, 06:36kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra ochrany rostlin

Kód Název předmětu Garant předmětu
AOA10E Biologická a nechemická ochrana doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
DAOA16Y Biologická a nechemická ochrana rostlin doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA22E Diagnostické metody v ochraně rostlin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA18Y Diagnostické metody v ochraně rostlin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA30E Diseases of Crops of Temperate Climates prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA28E Fundamentals of Plant Protection prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA29E General Phytopathology for NRE prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA11E Chemická ochrana rostlin a předpisy doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
AOA18E Choroby polních a zahradních plodin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA82E Choroby polních a zahradních plodin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA15Y Choroby polních a zahradních plodin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA07Z Informační zdroje v rostlinolékařství doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
DAOA04Y Metody v zemědělské entomologii prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA06E Monitoring a management v ochraně rostlin doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
DAOA08Y Monitoring a management v ochraně rostlin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA01Y Nematologie obecná a speciální doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
DAOA14Y Obecná fytopatologie prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA21E Obecná fytopatologie prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA31E Obecná fytopatologie I prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA32E Obecná fytopatologie II doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA26E Obecná rostlinolékařská zoologie prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA12Y Obecná rostlinolékařská zoologie RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOA33E Obecná rostlinolékařská zoologie I prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.
AOA34E Obecná rostlinolékařská zoologie II prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.
AOA01Z Odborná exkurze prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA17Y Ochrana okrasných rostlin doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA17E Ochrana okrasných rostlin doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA15E Ochrana polních plodin - choroby doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA78E Ochrana polních plodin - choroby doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA77E Ochrana polních plodin - škůdci RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOA14E Ochrana polních plodin - škůdci RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOA24E Ochrana polních plodin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
AOA80E Ochrana rostlin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
AOA16E Ochrana rostlin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
DAOX02Y Ochrana rostlin doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA37E Ochrana rostlin pro trávníkáře doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA70E Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA04E Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA83E Ochrana rostlin v sídlech a krajině doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
AOA25E Ochrana rostlin v sídlech a krajině prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOI06E Ochrana rostlin v tropech a subtropech prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA13E Ochrana zahradních plodin - choroby doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA76E Ochrana zahradních plodin - choroby doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA75E Ochrana zahradních plodin - škůdci RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOA12E Ochrana zahradních plodin - škůdci RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOA09E Ochrana zahradních plodin prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA35E Polní diagnostika chorob a škůdců doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
DAOA19Y Rezistence rostlin k patogenům a škůdcům prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
AOA23E Rezistence rostlin k patogenům a škůdcům prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA05Y Rostlinná virologie prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA03Y Rostlinolékařská bakteriologie prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
DAOA06Y Rostlinolékařská mykologie doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AOA19E Škůdci plodin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
AOA81E Škůdci plodin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
DAOA13Y Škůdci polních a zahradních plodin RNDr. Jan Kabíček, CSc.
AOI05E Úvod do ochrany rostlin doc. Ing. Jan Kazda, CSc.