Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:46kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra ochrany rostlin

Stanovisko k pesticidům. Řepka, hořčice, mák, slunečnice

doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Gerhard Herda, Ing. Josef Škeřík, CSc., Daniel Nerad,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2009)

Rewiew of the family Gelastocoridae (Heteroptera, Nepomorpha) of south-eastern Asia

Ing. Petr Kment, Ing. Zdeněk Jindra, Ph.D.,
Pendsoft Publishers / Sofia – Moscow / (2008)

Fytosanitární regulační opatření

prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc., Josef Šedivý, Tomáš Růžička, Jan Potoček, Hana Mertová,
ACADEMIA Praha (2008)

Meziplodiny

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., Pavel Kasal, Ing. Karel Neckář, Dr. Ing. Jan Pivec, doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.,
Kurent s.r.o. (2008)

Desetileté zkušenosti s ochranou řepky proti živočišným škůdcům.

doc. Ing. Jan Kazda, CSc.,
DOWAgro Science (2008)

Metodika integrované ochrany řepky.

doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Josef Škeřík, CSc., doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Ing. Gerhard Herda, Daniel Nerad, Martin Volf,
SPZO s.r.o. (2008)

Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice, mák a hořčice.

doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Božetěch Málek, Petr Markytán, Daniel Nerad, P. Čech, Karel Říha, Ing. Gerhard Herda, Jaromír Šaroun, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Martin Volf,
SPZO (2008)

Škůdci a choroby rostlin – Domácí rostlinolékař.

doc. Ing. Jan Kazda, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.,
Euromedia Group k.s. (2007)

Řepka – pěstování, využití, ekonomika

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Josef Škeřík, CSc., Martin Volf,
Profi Press s.r.o. (2007)

Ochrana řepky proti chorobám a škůdcům. In. Baranyk, P., Fábry, A., 2007: Řepka – pěstování, využití, ekonomika,

doc. Ing. Jan Kazda, CSc.,
Profi Press (2007)

Výskyt škodlivých organizmů při kompostování

doc. Ing. Jan Kazda, CSc.,
Nakladatelství Květ (2007)

Insekticidní ochrana jako nezbytná součást technologie pěstování řepky ozimé.

doc. Ing. Jan Kazda, CSc.,
DOWAgro Science (2007)

Choroby obilnin, slunečnice a řepky

doc. Ing. Jan Kazda, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.,
Syngenta Czech s.r.o. (2006)

Plíseň bramboru (Phytophthora infestans) - taxonomie, původ, biologie a možnosti ochrany

Ing. Jana Mazáková, Ph.D.,
(2006)

Charakteristika a význam říše Protozoa, se zaměřením na třídu

prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.,
Česká fytopatologická společnost, Drnovská 507, Praha 6-Ruzyně (2006)

Řepka olejka v českém zemědělství. Komplexní pěstitelská technologie

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Josef Škeřík, CSc., Martin Volf,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2005)

Metodika pěstování slunečnice.

Ing. Božetěch Málek, Ing. Božetěch Málek, doc. Ing. Jan Kazda, CSc.,
SPZO (2005)

Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice , soja a hořčice

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Josef Škeřík, CSc.,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (2005)

Chemická ochrana rostlin a předpisy

doc. Ing. Jan Kazda, CSc.,
Česká zemědělská univerzita, Praha (2005)

Bělásek řepový.

Martin Vošta, Milena Březíková, Ing. Kamil Holý, prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.,
(2004)

Černopáska bavlníková

Martin Vošta, Milena Březíková, Ing. Kamil Holý, prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.,
(2004)

Kovolesklec gama.

Martin Vošta, Milena Březíková, Ing. Kamil Holý, prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.,
(2004)

Můra kapustová

Martin Vošta, Milena Březíková, Ing. Kamil Holý, prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.,
(2004)

Můra zelná.

Martin Vošta, Milena Březíková, Ing. Kamil Holý, prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.,
(2004)

Osenice polní

Martin Vošta, Milena Březíková, Ing. Kamil Holý, prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.,
(2004)

Osenice vykřičníková

Martin Vošta, Milena Březíková, Ing. Kamil Holý, prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.,
(2004)

Zavíječ kukuřičný

Martin Vošta, Milena Březíková, Ing. Kamil Holý, Ing. Karel Říha, prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.,
(2004)

Osenice černé C

Martin Vošta, Milena Březíková, Ing. Kamil Holý, prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.,
(2004)

Změny v ochraně řepky proti živočišným škůdcům

doc. Ing. Jan Kazda, CSc.,
DOWAgro Sciences (2004)

Transgenic Plant Products and their Introduction into the Environment and Crop Protection Systems, a Risk Assessment.

S. Rakouský, M. Ondřej, František Sehnal, O. Habuštová, M.H. Hussein, Jaroslava Ovesná, Ladislav Kučera, prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Karel Říha, R. Dostálová, M. Seidenglanz, E. Tejklová, M. Griga,
Nato Science Series (2004)

The methods od Diagnostic of Tilletia spp. in Theory and Practice

Ing. Michaela Kochanová, doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.,
Česká fytopatologická společnost (2004)