Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:23kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Demonstrační a experimentální pracoviště

Chov exotických savců 2. díl

Ing. Renata Masopustová, Ph.D., Ing. Simona Brantlová, Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D., Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, S. Lhota, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.,
(2009)

Chov zvířat I - cvičení

Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Ing. Renata Masopustová, Ph.D.,
(2009)

Chov exotických savců I

Ing. Simona Brantlová, Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D., Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.,
(2009)

Chov exotických savců I. díl

Ing. Renata Masopustová, Ph.D., Ing. Simona Brantlová, Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D., Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, S. Lhota, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.,
(2009)

Základy chovu exotických zvířat pro bakaláře

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Ing. Simona Brantlová, Ing. Renata Masopustová, Ph.D., Andrej Funk, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., J. Kotek, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.,
(2009)

Chov exotických savců I., II.

Ing. Simona Brantlová, Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.,
(2008)

Cukrovka. Plevele, choroby a škůdci

doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
(2008)

Chov exotických savců

Ing. Renata Masopustová, Ph.D., Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Simona Brantlová, Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Dr. Ing. Naděžda Šebková,
(2008)

Chov exotických savců I., II.

Ing. Simona Brantlová, Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.,
(2007)

Chov zvířat I - cvičení

Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Ing. Renata Masopustová, Ph.D.,
(2006)

Chov savců II.

Ing. Renata Masopustová, Ph.D., Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.,
(2006)

Regulace zaplevelení ve slunečnici

doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.,
SPZO (2005)

Biologie vybraných pozdních jarních plevelů ve vztahu k jejich regulaci v okopaninách

doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.,
N (2004)