Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:37kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra veterinárních disciplín

Historie


Katedra veterinárních disciplín vznikla v roce 1959 jako součást Vysoké školy zemědělské v Praze - Dejvicích. Ve školním roce 1963-64 se oddělila samostatná katedra fyziologie hospodářských zvířat a mikrobiologie. V roce 1966 se katedra přestěhovala z Dejvic do nového samostatného pavilonu na Suchdole, kde sídlí dosud. V roce 1996 se katedra znovu spojila s katedrou fyziologie hospodářských zvířat.

Zaměření


Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na vývoj pohlavních buněk a časných embryí, poruchy zdraví a reprodukce hospodářských zvířat a na biologické účinky těžkých kovů a jejich reziduí.

Pedagogická činnost


Katedra zajišťuje ze základních biologických předmětů výuku morfologie a fyziologie hospodářských zvířat a to pro FAPPZ, PEF a ITSZ. Ze specializovaných předmětů zajišťuje pro FAPPZ výuku zoohygieny a prevence chorob, porodnictví, reprodukci, inseminaci a biologii buňky.

Výzkumná činnost


Výzkumná témata katedry veterinárních disciplin: dynamická mikromorfologie gamet a časných embryí meiotické zrání a aktivace oocytů prasete biologická testace vitaminů u drůbeže vliv těžkých kovů na živočišný organismus poruchy v reprodukci krav histochemie fytoestrogenů

Zahraniční styky


Université des Science et Technologies de Lille, Laboratoire de Biologie Du Développment (Francie)
Universidad de Murcia, Facultad de Veterinaria, Dept. Fisiología Veterinaria (Španělsko)
Nyugat Magyarországi Egyetem, Mezögazdaság és Élelemiszertudományi Kar (Maďarsko)
University of Tennessee (USA).


PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
Autor: Datum poslední aktualizace: 18.10.2010