Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:37kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra veterinárních disciplín

Kód Název předmětu Garant předmětu
AVA10E Praktická anatomie zvířat
DAVA01Y Anatomie a fyziologie ptáků
DAVX02Y Anatomie HZ
AVA91E Anatomie HZ se základy histologie a embryologie
AVA22E Anatomie HZ se základy histologie a embryologie
AVA21E Bioetika a právo prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
AVE01E Biologické základy chovu zvířat prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
AVE71E Biologické základy chovu zvířat prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
AVA31E Biotechnika reprodukce koní doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA24E Buněčná biologie prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
AVA39E Cell Biology prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
DAVX09Y Etické aspekty biotechnologií hospodářských zvířat prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
DAVX07Y Fyziologie buňky prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
AVA27E Fyziologie výživy
AVA16E Fyziologie zvířat doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
AVA89E Fyziologie zvířat doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
AVA92E Fyziologie živočichů prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
AVA23E Fyziologie živočichů prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
DAVX03Y Fyziologie živočichů prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
AVA28E Hygiena výživy a alimentární nemoci zvířat
AVA25E Management reprodukce HZ doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVI25E Management reprodukce HZ doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA15E Morfologie hospodářských zvířat
AVA88E Morfologie hospodářských zvířat
AVA32E Péče o pohybový aparát doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.
AVA08E Porodnictví doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA93E Porodnictví doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA34E Praktická anatomie koně
AVA83E Praktická anatomie zvířat
AVA35E Praktická fyziologie zvířat-kůň
AVA41E Praktická fyziologie zvířat-kůň prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
AVA36E Praktická fyziologie zvířat prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
AVA84E Praktická fyziologie zvířat prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
DAVA04Y Prevence chorob a poruch plodnosti prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc.
AVA94E Prevence chorob hosp. zvířat doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA26E Prevence chorob hosp. zvířat doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA37E Prevence chorob koní doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.
AVA75E Prevence chorob koní doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.
AVA95E Prevence chorob zvířat v zájmových chovech doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA38E Prevence chorob zvířat v zájmových chovech doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA30E Prevence poruch plodnosti doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
DAVX06Y Reprodukce hospodářských zvířat doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVI19E Reprodukční biologie a endokrinologie doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA19E Reprodukční biologie a endokrinologie doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA20E Reprodukční biotechnologie prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
DAVX08Y Reprodukční biotechnologie hospodářských zvířat prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
AVL01E Veterinární péče o zvěř doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVL71E Veterinární péče o zvěř doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA29E Základy anatomie a fyziologie zvířat
AVA70E Základy anatomie a fyziologie zvířat doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
AVI01E Základy anatomie hospodářských zvířat
AVI02E Základy fyziologie hospodářských zvířat
DAVX10Y Základy fyziologie zvířat
AVA18E ZOO-1 doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
AVA87E ZOO-1 doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
AVA90E Zoohygiena doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
DAVA05Y Zoohygiena prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc.
AVA17E Zoohygiena doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA33E Zoohygiena a prevence chorob koní doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
AVA14E Zoohygiena a prevence v chovu psů doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.