Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:49kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra pícninářství a trávníkářství

Kód Název předmětu Garant předmětu
ATA20E Alternativní využití pícnin prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATX20Z Alternativní využití pícnin prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA23E Fundamentals of Turf and Lawn Management prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
DATA01Y Lukařství
ATA04E Lukařství
ATA07E Lukařství a pastvinářství prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATA78E Lukařství a pastvinářství
ATA17E Management of Turf and Lawn prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA85E Mimoprodukční využití půdy - Hradec Králové prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA82E Mimoprodukční využití půdy prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA16E Mimoprodukční využití půdy prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATAZZZ Odborný seminář pro obor trávníkářství Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
DATA02Y Pastvinářství
ATX01E Pastvinářství
ATE01Z Pěstování a využití pícnin
ATA15E Pěstování a využití pícnin prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATE01E Pěstování a využití pícnin
ATT01E Pěstování a využití pícnin doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
ATA73Z Pícninářství prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATA73E Pícninářství prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATA72E Pícninářství
ATA72Z Pícninářství
ATA11E Pícninářství A prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATA80E Pícninářství A prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATA14E Pícninářství a lukařství
ATA25E Pícninářství a pastvinářství - Humpolec
ATA24E Pícninářství a pastvinářství
ATA05E Pícninářství a pastvinářství
ATA05Z Pícninářství a pastvinářství
ATA76E Pícninářství a pastvinářství
ATA02Z Pícninářství I.A. prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATA02E Pícninářství I.B. prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATA77E Pícninářství na orné půdě
ATA06E Pícninářství na orné půdě. prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATA13E Pícninářství Z
DATA04Y Pícniny na orné půdě
ATA19E Pícniny, trávníky a prostředí prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATX19Z Pícniny, trávníky a prostředí prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA18E Produkce a dietetické účinky objemných krmiv
ATA22E Speciální trávníkářství prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA84E Speciální trávníkářství prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA70E Teoretické základy pěstování travních porostů prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA01E Teoretické základy pěstování travních porostů prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATAYYY Terénní cvičení z trávníkářství Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
ATA08E Trávníkářství prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
DATA06Y Trávníkářství prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA86E Trvalé travní porosty prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATA12E Trvalé travní porosty prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
ATX03E Účelové travní porosty prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATX03Z Účelové travní porosty prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATL03Z Účelové travní porosty prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATX70E Účelové travní porosty prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATX02Z Zakládání a pěstování trávníků prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATL01Z Základy lukařství a pastvinářství
ATL70Z Základy lukařství a pastvinářství
ATA03E Základy pícninářství
ATA09E Základy pícninářství a trávníkářství prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA10E Základy pícninářství a trávníkářství prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA83E Základy pícninářství a trávníkářství prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA21E Základy trávníkářství prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
ATA81E Základy trávníkářství prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.