Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:51kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra pícninářství a trávníkářství

Speciální fytotechnika Jeteloviny

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2009)

Speciální fytotechnika Ostatní způsoby využití porostů

Ing. Daniela Kocourková, Ph.D., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2009)

Speciální fytotechnika Význam a uplatnění pícnin

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2009)

Speciální fytotechnika Pícní trávy

doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2009)

Speciální fytotechnika Trvalé travní porosty

doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc.,
(2009)

Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
UZPI Praha (2009)

Speciální fytotechnika

doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.,
(2009)

Speciální fytotechnika

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
(2009)

Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
UZPI Praha (2008)

Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009

prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., doc. Ing. Boris Hučko, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc., doc. Ing. Alois Kodeš, CSc., prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR (2008)

Meziplodiny

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., Pavel Kasal, Ing. Karel Neckář, Dr. Ing. Jan Pivec, doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.,
Kurent s.r.o. (2008)

Doplnění a zpestření krmivové základny

doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.,
Katedra agrobiologie a biometeorologie, ČZU v Praze (2008)

Ceny osiv kukuřice

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2008)

Stabilizace energetické bilance v zemědělství

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.,
Kurent, s.r.o. (2008)

Ekonomické ukazatele a vztahy při pěstování meziplodin

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
Kurent, s.r.o. (2008)

Významné druhy využitelné jako meziplodiny

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.,
Kurent, s.r.o. (2008)

Člověk a zahrada.

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2007)

Člověk a zahrada

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2007)

Stanovení způsobu zatravnění a využití porostů z hlediska jejich ochranné a hydrologické funkce.

doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., Renata Duffková, prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
VÚMOP Praha (2007)

Encyklopedie pícninářství

doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2007)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.,
(2007)

Základy rostlinné produkce

Ing. Daniela Kocourková, Ph.D., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2007)

Základy rostlinné produkce

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2007)

Základy rostlinné produkce

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2007)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2007)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc.,
(2007)

Základy rostlinné produkce

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

Ing. Daniela Kocourková, Ph.D., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc.,
(2007)

Encyklopedie pícninářství

doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc.,
(2007)

Základy rostlinné produkce

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2006)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2006)

Vojtěška setá

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Mgr. Jana Peterová,
UZPI Praha (2006)

Jetel luční

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Mgr. Jana Peterová,
UZPI Praha (2006)

Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
UZPI Praha (2006)

Vliv fosforečno-draselného hnojení na změny druhového složení lučního porostu.

doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
Ing. Petr Baštan (2006)

Vojtěška srpovitá – zdroj přizpůsobivosti našich odrůd

doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., Ing. Josef Kalista,
Petr Baštan (2006)

Ceny osiv kukuřice

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Kukuřice na zrno

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Kukuřice na vlhké zrno

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Kukuřice CCM a LKS

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Kukuřice na zeleno při sušině 16 %

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 %

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Luskoobilní směsky na silážní drť

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Vliv využívání travního porostu na množství kořenové hmoty

Ing. Daniela Kocourková, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc.,
ing. Petr Baštan (2006)

Jetelovinotrávy

doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc., Ing. Daniela Kocourková, Ph.D.,
ÚZPI (2006)

Cvičení ze Speciální fytotechniky

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Ing. Miluše Štolcová, CSc., Ing. Jiří Dolejší, doc. Ing. Josef Sus, CSc., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Daniela Kocourková, Ph.D.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
(2005)

Základy pícninářství

Jaroslav Vrzal, Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
(2005)

Jeteloviny (Základy rostlinné produkce)

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
ČZU v Praze (2005)

Návrh obhospodařování TTP v jednotlivých zranitelných zónách

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc.,
VÚMOP Praha (2005)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc.,
(2005)

Cvičení ze speciální fytotechniky

doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Daniela Kocourková, Ph.D.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

Ing. Daniela Kocourková, Ph.D., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.,
(2005)

Základy rostlinné produkce

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2005)

Základy pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.,
(2005)

Základy pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2005)

Základy pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2005)

Základy pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2005)

Základy pícninářství

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2005)

Základy pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2005)

Základy pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., Ing. Daniela Kocourková, Ph.D.,
(2005)

Základy pícninářství

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2005)

Základy pícninářství

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2005)

Problematika uvádění půdy do klidu

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
Vydavatelství ing. Petr Baštan, Olomouc (2004)

Trávník

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2004)

Člověk, pole, zahrada

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2004)

Člověk, pole, zahrada

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2004)

Člověk, pole, zahrada

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
(2004)

Encyklopedie pícninářství

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.,
(2004)