Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:53kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra zoologie a rybářství

Historie


Katedra zoologie a rybářství vznikla v roce 1994 a navázala na dlouhou tradici výuky a výzkumu v oblasti zoologie a rybářství na naší univerzitě.Zaměření


Katedra je zaměřena na výuku a výzkum v zoologii a rybářství a s těmito obory spojené specializované předměty a výzkumné okruhy.

V rámci katedry se dají identifikovat sekce: parazitologická, entomologická, rybářská a malakologická.
Katedra také zajišťuje ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským výuku včelařství.Pedagogická činnost


pedagogická činnost zahrnuje základní kurz zoologie a množství specializovaných předmětů: webové stránky vyučovaných předmětůVýzkumná činnost


KZR se účastní výzkumného záměru fakulty, grantů a dalších projektů. Katedra je součástí společného pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR v Liběchově
a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JČU ve Vodňanech

V rámci řešených výzkumů se profiluje se v několika směrech:

1) objasnění hypobiozního jevu u vybraných druhů parazitických hlístic

2) vztah zatížení organizmu těžkými kovy ve vztahu k zatížení parazity

3) základní výzkum ohrožených druhů hmyzu a jeho aplikace na úrovni managementu (trvale udržitelný rozvoj)

4) faunistika a systematika hmyzu jako nástroje pro aplikace v bioindikačních modelech

5) vztah fauny a využití krajiny včetně aplikované biocenologie v ochraně rostlin

6) využití vodních plžů pro ekotoxikologii a bioindikaci

7) použití genetických metod a metod geometrické morfometrie při rozlišování plemen a linií kapra obecného

8) studium rozdílného pelagického chování plůdku okouna ve spolupráci s HBU AVCR Českých Budějovicích

9) spolu s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AVČR v Liběchově se dlouhodobě řeší problematika genetické, populační a reprodukční variability invazní ryby, karase stříbřitého s alternujícím bisexuálně/asexuálním rozmnožováním

10) KZR je také zapojena do řešení projektů s Národním muzeem přírodních věd v Madridu týkající se ochrany biodiverzity sladkovodních ryb.Zahraniční styky


KZR spolupracuje se zahraničními organizacemi a institucemi viz níže:

Museo Nacional de Sciencias Naturales, Madrid, Spain

Faculty of Science, University of Lisbon, Portugal

Faculty of Aquatic Science, Istanbul University, Turkey

Animal Nutrition and Health Department, Scottish Agricultural College, Edinburgh, Scottland

University of Copenhagen, Denmark

Departement d Entomologie, Museum d histoire naturelle, Geneve, Suisse-Switzerland

Zoological Museum of M.V.Lomonosov Moscow State University, Russia

Zoological Museum, Lund University, Sweden

Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum and Animal Ecology Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, Hungary

Jagiellonian University, Krakow, Poland

Agriculture and Agri-Food Canada, Department of Entomology, Ottawa, Canada

INFORMAČNÍ STRÁNKY KATEDRY
Autor: prof. Ing. Lukáš Kalous Ph.D.Datum poslední aktualizace: 30.05.2016