Pondělí 10. 12. 2018, 18:41kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra chemie

Historie


Katedra chemie navazuje na dlouholetou tradici výchovy a vzdělávání v oblasti chemie, která byla vždy součástí základních poznatků a znalostí studentů zemědělství na původní Vysoké škole zemědělské a lesního inženýrství (VŠZLI) Českého vysokého učení technického (ČVUT).
V tomto duchu se pokračovalo i po přeměně na Vysokou školu zemědělskou (VŠZ) a následně na Českou zemědělskou univerzitu (ČZU).

Mezi první význačné pracovníky chemie patřili:
Prof. Dr. Ing. Jaroslav Formánek (půs. 1912 - 1930)
Prof. Dr. Ing. Josef Žďárský (1920 - 1958)
Prof. Dr. Ing. Jaroslav Voříšek (1957 - 1965)
Prof. Ing. Jaromír Hubáček, CSc. (1946 - 1990)

Zaměření


Katedra chemie FAPPZ ČZU se zaměřuje na vzdělávání a výzkum v oblasti chemie se zaměřením na chemii přírodních látek ve významných zemědělských plodinách a potravinách, kontaminanty životního prostředí a potravin, chemii dřeva, paliv a maziv a další speciální oblasti aplikované chemie.Pedagogická činnost


Pracovníci katedry chemie zajišťují výuku chemických předmětů na všech fakultách ČZU včetně ITS s výjimkou PEF.
Výuka zahrnuje obecnou, anorganickou, analytickou a organickou chemii, biochemii, chemii dřeva a řadu chemií aplikovaných a ve školním roce 2004/2005 představovala 14 497 přepočtených (4 500 přímých) výukových hodin, tj. 283,1 % úvazku pedagogických pracovníků katedry (215,9 % v reálných hodinách).

Katedra dále zajišťuje výuku v anglickém jazyce předmětu „Environmental Analytical Chemistry“ a "Organic Chemistry" v rámci studijního programu „Natural Resources and Environment“ a v rámci programu Sokrates – Erasmus a je garantem oboru postgraduálního doktorského studia “Zemědělská chemie”, kde zajišťuje výuku speciální chemie analytické, chemie přírodních látek a speciální biochemie rostlin a živočichů.

Výzkumná činnost


Ve vědecké činnosti katedry je několik směrů, vázaných na výzkumné záměry fakulty a řešené granty.

Vedle analýz zemědělských materiálů a produktů na obsah stopových prvků včetně metodologie jejich stanovení jsou studovány změny obsahu polyfenolů, flavonoidů, polyhydroxykyselin, glykosidů, některých antinutričních látek a esenciálních olejů ve vybraných léčivých rostlinách a zemědělsky významných plodinách a v řadě druhů potravin, jako jsou čaje, ovocné nápoje a víno.

K výzkumu důležitých enzymů se váže sledování vlivu polutantů a biostimulátorů na jejich činnost. Katedra monitoruje antioxidanty typu karotenoidů, flavonoidů, anthokyanů a askorbové kyseliny ve vybraných druzích zeleniny a ovoce, bramborách a obilninách - významných zdrojích těchto látek v lidské výživě.

Dlouhodobě se provádí i výzkum biodegradabilních paliv a maziv, obsahujících derivovaný řepkový olej. Na katedře chemie je jediné pracoviště v ČR v oboru částicové analýzy exploatovaných olejů a komplexní diagnostiky olejů s ohledem na prevenci strojních havárií.

Servisní laboratoř byla v mezilaboratorním porovnávání zkoušek uznána jako způsobilá poskytovat požadovanou úroveň analýz vody (ASLAB).

Zahraniční styky


Katedra chemie spolupracuje s těmito českými a zahraničními institucemi: Výzkumný ústav mlékárenský Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Akademie věd ČR (Ústav experimentální botaniky, Ústav organické chemie a biochemie, Endokrinologický ústav, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Ústav chemických procesů, Biofyzikální ústav, Mikrobiologický ústav)
University of Applied Sciences Zittau/Görlitz
Warsaw Agricultural University
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Buenos Aires
ARMINES, Paris aj.


PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
Autor: Ing. Martin Opatrný Datum poslední aktualizace: 11.01.2013