Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:31kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra chemie

Kód Název předmětu Garant předmětu
ACA11E Advanced Organic Chemistry prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ACA71E Anorganická a analytická chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACA02E Anorganická a analytická chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACA70E Anorganická a organická chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACA01E Anorganická a organická chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACL71E Aplikovaná chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACL01E Aplikovaná chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACL03E Aplikovaná chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACL72E Aplikovaná chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACA73E Biochemie Ing. Hana Vodičková, Ph.D.
ACA05E Biochemie Ing. Ludmila Staszková, CSc.
ACI04E Biochemie Ing. Hana Vodičková, Ph.D.
ATZL Biochemie Ing. Ludmila Staszková, CSc.
DACX01Y Biochemie prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ACA12E Biochemistry Ing. Hana Vodičková, Ph.D.
ACA06E Environmental Analytical Chemistry prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ACT02E Chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACI01E Chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACT72E Chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACI03E Chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACZ01E Chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACZ70E Chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACL02E Chemie dřeva prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ACL70E Chemie dřeva prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ACL04E Chemie I. doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACL05E Chemie II. prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ACA03E Chemie organická prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ACA72E Chemie organická prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ACA08E Chemie potravin prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
DACA04Y Chemie přírodních látek prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ACA09E Inorganic and Analytical Chemistry doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACA07E Organic Chemistry prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ACT01E Paliva a maziva doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ACT71E Paliva a maziva doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
DACA05Y Speciální analytická chemie doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
DACX02Y Speciální biochemie rostlin Ing. Ludmila Staszková, CSc.
DACA02Y Speciální biochemie rostlin Ing. Ludmila Staszková, CSc.
DACA03Y Speciální biochemie živočichů Ing. Hana Vodičková, Ph.D.
DACX03Y Speciální biochemie živočichů Ing. Hana Vodičková, Ph.D.
ACA04E Speciální chemie analytická prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
DACA01Y Speciální metody analytické doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.