Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:33kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra chemie

Vhodné sacharidy pro diabetiky a zdravou výživu

prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2010)

Jakon – Smallanthus sonchifolius

prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani, Ing. Iva Viehmannová, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2010)

Topinambur hlíznatý – Helianthus tuberosus L.

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2010)

Čekanka obecná – Cichorium intybus L.

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2010)

Antioxidants and Antioxidant Activity of Red and White Wines Affected by Winemaking and Other Extrinsic and Intrinsic Factors. Chapter 4

prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Miloslav Šulc, Ph.D.,
Nova Science Publishers, Nova Biomedical Books (2009)

Složení hlíz bramboru z hlediska lidské výživy

Milan Čížek, prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. (2009)

Pravidla při zpracování biologicky rozložitelných odpadů z domácností na kompostárnách a bioplynových stanicích vybraných členských států EU – Srovnání rozdílných právních požadavků a technických podmínek

Ing. Jan Habart, Ph.D., Ladislava Matějů, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Petr Tluka, Milan Dvořák,
Cz Biom (2009)

Výskyt těžkých kovů v zelenině v závislosti na způsobu hnojení

Ing. Ivana Poustková, Ph.D., Ing. Daniela Miholová, CSc., doc. Ing. Luboš Babička, CSc., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D., Ing. Petr Doxanský,
STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika (2009)

Žádoucí látky v rostlinných produktech

prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., prof. Ing. Pavel Kalač, CSc., Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Komise jakosti rostlinných produktů ČAZV (2008)

Zahradnické rostlinné produkty a lesní plody

prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Dr. Ing. Anna Němcová, Jaroslav Prugar, Dr. Ing. Věra Schulzová,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Komise jakosti rostlinných produktů ČAZV (2008)

Nové směry v analytice rostlinných produktů

Světlana Sýkorová, Ing. Jana Bradová, Ing. Petr Cuhra, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., RNDr. František Novotný, CSc.,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Komise jakosti rostlinných produktů ČAZV (2008)

Antioxidants and Antioxidant Activity of Red, Purple and Yellow-coloured Potatoes Affected by Main Extrinsic and Intrinsic Factors

prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.,
Nova Science Publishers, Nova Biomedical Books (2008)

Kvalita žita. Rozdělení a charakteristika antinutričních látek v žitě a tritikale

prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
Profi Press, s.r.o. Praha (2008)

Kvalita tritikale. Antinutriční látky v tritikale

prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
Profi Press, s.r.o. Praha (2008)

Comparative analysis on cutting possibilities derived from different allowable cut indicators in Slovakia

prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., Atsushi Yoshimoto,
Japan Society of Forest Planning Press (2008)

Cvičení z chemie II organické, vzorce a příklady

doc. Ing. Miroslav Jankovský, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.,
(2008)

Člověk a zahrada

prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.,
(2007)

Chemie II Organická chemie

prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., doc. Ing. Miroslav Jankovský, CSc., Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., Ing. Vladimír Pivec, CSc.,
(2006)

Základy fytotechniky (část botanika a fyziologie rostlin)

doc. Ing. František Hnilička, Ph.D., prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D., Ing. Brigita Zámečníková, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.,
(2005)

Cvičení z fyziologie rostlin (pracovní sešit)

prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D., Ing. Brigita Zámečníková, Ph.D., doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.,
(2005)

Fyziologie rostlin

prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D., Ing. Brigita Zámečníková, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc., doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.,
(2005)

Čistírny odpadních vod

prof. Ing. Josef Pošta, CSc., doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Tomáš Just, Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., doc. Ing. Jan Koller, CSc.,
(2005)

Použití instrumentálních analytických technik pro stanovení rizikových prvků v zemědělských materiálech

prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Dana Kolihová,
(2005)