Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:59kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Historie

Zaměření

VLASTNÍ STRÁNKY KATEDRY

Pedagogická činnost

Výuka předmětů z oblasti agrochemie, výživy rostlin a hnojení pro inženýrské a bakalářské studium na FAPPZ, FLE, PEF a na ITS ČZU v Praze.

Garant oboru bakalářského studia:
Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Garant magisterských studijních oborů:
Výživa a ochrana rostlin
Odpady a jejich využití
Udržitelný rozvoj biosféry

Výzkumná činnost

Studium transformace půdního dusíku a využití jeho jednotlivých forem k optimalizaci hnojení.
Hnojení polních a zahradních plodin, především obilovin, řepky a kukuřice.
Frakcionace vybraných rizikových prvků v půdě, stanovení jejich přijatelných forem a omezení vstupu do rostlin, remediace znečištěných půd.
Studium procesů probíhajících v rhizosféře rostlin z hlediska příjmu živin a rizikových prvků rostlinami.
Využití stabilizovaných čistírenských kalů v zemědělství, jejich vliv na půdu, rostlinnou produkci a její kvalitu.
Uplatnění precizního hnojení. Péče o půdní úrodnost a omezování heterogenity půdních vlastností.

Tradičně je pořádána celostátní konference Racionální použití hnojiv.

Zahraniční styky

Univerzita v Berlíně, Bonnu, Grazu, Krakově, Vídni, Wageningenu a další


VLASTNÍ STRÁNKY KATEDRY
Autor: Ing. Michal Jakl Ph.D.Datum poslední aktualizace: 05.11.2015