Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:40kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Kód Název předmětu Garant předmětu
AHA29E Agricultural Systems I prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
AHA09E Agrochemie prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
AHA71E Agrochemie prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
AHI01E Agrochemie a výživa rostlin prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
DAHX01Y Agrochemie a výživa rostlin prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
AHA92E Agronomické využití odpadů Ing. Jan Habart, Ph.D.
AHA06E Agronomické využití odpadů Ing. Jan Habart, Ph.D.
AHA25E Čištění odpadních vod Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
AHA87E Čištění odpadních vod Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
AHA84E Ekotoxikologie prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
AHZ01E Ekotoxikologie prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
AHA12E Ekotoxikologie prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
DAHA02Y Environmentální biogeochemie prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
AHA30Z Excursion and Field Training doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
AHA81E FYTO 1 Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
AHA16E FYTO 1 Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
AHA11E Hnojení polních plodin prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
AHA78E Hnojení polních plodin prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
AHA32E Hnojení trávníků a okrasných rostlin prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
AHA90E Hnojení trávníků a okrasných rostlin prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
AHA86E Hnojení zemědělských plodin prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA21E Hnojení zemědělských plodin prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA20E Hnojiva a legislativa prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
AHA23E Kontaminace prostředí a remediace prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
AHA85E Kontaminace prostředí a remediace prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
DAHA01Y Nakládání s odpady a odpadní vodou Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
AHA31E Obnovitelné a alternativní zdroje energie
DAHA04Y Obnovitelné zdroje energie
AHA72Z Odborná exkurze Ing. Jan Habart, Ph.D.
AHA02Z Odborná exkurze Ing. Jan Habart, Ph.D.
AHA01Z Odborná exkurze Ing. Jan Habart, Ph.D.
AHA71Z Odborná exkurze Ing. Jan Habart, Ph.D.
AHA13E Odpadní vody Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
AHA15E Odpady a jejich využití doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
AHA82E Odpady a jejich využití doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
AHT02E Odpady a jejich využití doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
AHT70E Odpady a jejich využití doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
AHA79E Optimalizace výživy a hnojení rostlin prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA04E Optimalizace výživy a hnojení rostlin prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA07E Pevné odpady doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
AHA08E Precizní hospodaření Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
AHA80E Principy výživy rostlin prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA14E Principy výživy rostlin prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA94E Služby ve výživě a ochraně rostlin-HK prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
AHA93E Služby ve výživě a ochraně rostlin prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
AHA27E Služby ve výživě a ochraně rostlin prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
AHA17E Soil and Plant Relationship prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
AHA22E Substráty a hnojení zahradních rostlin prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
DAHA03Y Toxikologie a remediace prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
AHA91E Tuhé odpady Ing. Jan Habart, Ph.D.
AHA24E Tuhé odpady Ing. Jan Habart, Ph.D.
AHA76E Výživa a hnojení zahradních plodin prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
AHA10E Výživa a hnojení zahradních plodin prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
AHA77E Výživa rostlin prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
AHA02E Výživa rostlin prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
AHA18E Výživa rostlin a diagnostika poruch prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
AHA89E Výživa rostlin a diagnostika poruch prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
AHAE02E Výživa rostlin a hnojení I
AHA70E Výživa rostlin v ekologickém zemědělství prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA34E Výživa rostlin v ekologickém zemědělství prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA28E Výživa rostlin v okrasném zahradnictví prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
AHA05E Výživa zahradních plodin prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
AHT01E Výživa, hnojení a ochrana rostlin prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA33E Waste Handling doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
AHL01E Základy agrochemie prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA35E Základy ekotoxikologie prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
AHA83E Základy ekotoxikologie prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
AHAE01E Základy výživy a hnojení rostlin
AHA19E Živiny v půdě a půdní úrodnost prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
AHA88E Živiny v půdě a půdní úrodnost prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.