Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:30kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Kompostování v pásových hromadách na volné ploše

Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Petr Plíva, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., A. Jelínek, Ing. Mária Kollárova, Jaroslav Váňa, MVDr. Bohuslav Vostoupal, Karolína Marešová,
Profi Press (2009)

Pevné odpady 2009

Ing. Jaroslav Váňa, CSc., doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D.,
(2009)

Advances in phytoremediation and rhizoremediation

Tomáš Macek, O. Uhlík, K. Ječná, M. Nováková, Petra Lovecká, J. Rezek, V. Duduková, P. Štursa, B. Vrchotová, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., Kateřina Demnerová, Martina Macková,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2009)

Co by měl pedagog vědět o svých studentech

PhDr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D., Ing. Michal Jakl, Ph.D.,
Tribun EU s.r.o., Brno (2009)

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně

Ing. Jan Habart, Ph.D., Milan Hrčka, Marian Humplík, Karolína Marešová,
Státní fond životního prostředí ČR (2009)

Pravidla při zpracování biologicky rozložitelných odpadů z domácností na kompostárnách a bioplynových stanicích vybraných členských států EU – Srovnání rozdílných právních požadavků a technických podmínek

Ing. Jan Habart, Ph.D., Ladislava Matějů, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Petr Tluka, Milan Dvořák,
Cz Biom (2009)

Mobilita prvků a látek v rhizosféře

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Milan Pavlík,
ČZU v Praze (2008)

Meziplodiny

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., Pavel Kasal, Ing. Karel Neckář, Dr. Ing. Jan Pivec, doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.,
Kurent s.r.o. (2008)

Agrochemie (teoretická cvičení)

PhDr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D., Ing. Michal Jakl, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.,
(2008)

Nová technologie výživy rostlin dusíkem – CULTAN

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., Ing. Ondřej Kozlovský, Ph.D.,
Agrofert holding, a. s. (2008)

Význam a využití pozvolna působících dusíkatých hnojiv

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.,
Agrofert holding, a. s. (2008)

Půdní úrodnost

prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.,
Agrofert holding, a. s. (2008)

Ekotoxikologie

prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., Milan Pavlík, Ladislava Matějů, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.,
(2008)

Výživa polních a zahradních plodin

prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.,
Profi Press, Praha (2007)

Agrochemie

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Milan Pavlík, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.,
(2007)

Výživa a hnojení ozimé řepky

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.,
Profi Press (2007)

Odpadní vody

Ing. Pavel Švehla, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.,
(2007)

Řepka – pěstování, využití, ekonomika

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Josef Škeřík, CSc., Martin Volf,
Profi Press s.r.o. (2007)

Atomová absorpční spektrometrie II – Kurz pro pokročilé

prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.,
(2006)

Atomová absorpční spektrometrie II – Kurz pro pokročilé

prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D.,
(2006)

Ekotoxikologie

prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., Milan Pavlík, Ladislava Matějů, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.,
(2006)

Exploitation of fast growing trees in metal remediation

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.,
Springer (2006)

Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu

Ing. Petr Plíva, CSc., doc. Ing. Jan Banout, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Antonín Jelínek, CSc., Ing. Mária Kollárova,
(2006)

Fytoremediace a rhizoremediace

Tomáš Macek, Petra Lovecká, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., Kateřina Demnerová, Martina Macková,
Vodní zdroje Ekomonitor (2006)

Plant accumulation capacity for potentially toxic elements

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.,
N (2006)

Použití instrumentálních analytických technik pro stanovení rizikových prvků v zemědělských materiálech

prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Dana Kolihová,
(2005)

Jak správně kompostovat

Ing. Jan Habart, Ph.D.,
Hnutí duha (2005)

Pevné odpady (2005)

Ing. Jaroslav Váňa, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.,
(2005)

Odpadní vody

Ing. Pavel Švehla, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.,
(2004)

Odpadní vody - cvičení

Ing. Pavel Švehla, Ph.D.,
(2004)

Pevné odpady

Jaroslav Váňa, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.,
(2004)

Phytoremediation of metals and inorganic pollutants

Tomáš Macek, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., Martina Macková,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2004)

Využívání bioodpadů z domácností, ze zahrad, z údržby městské zeleně

Ing. Jan Habart, Ph.D.,
(2004)