Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:41kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra zahradnictví

Historie

Dosavadní Katedra zahradnictví a krajinářské architektury FAPPZ ČZU v Praze byla rozdělena dne 1. 9. 2008 na dvě nové katedry: Katedru zahradnictví a Katedru zahradní a krajinné architektury.

Pozor, změna!!! Od 1.2.2016 sídlí katedra zahradnictví v budově MCEV II. (FAPPZ - pavilon D), 6. podlaží.

Zaměření


Katedra zahradnictví
zajišťuje výuku zahradnických předmětů u tříletého profesního bakalářského studia zahradnictví. S Vyšší odbornou školou zahradnickou (VOŠZa) v Mělníku bylo zahájeno studium Podnikání v zahradnictví. Dále vybraných předmětů v oboru Rostlinná produkce, Trávnikářství, Ekologické zemědělství, Zahradní a krajinářské úpravy a předmětů v teoretických studijních programech bakalářského studia Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova, obory Produkční a okrasné zahradnictví, a Rostlinolékařství.

Zajišťuje výuku v pokračujícím magisterské studium v prezenčním studijním programu Produkční zahradnictví. Tím se dále rozšiřuje nabídka pro zájemce o zahradnickou specializaci a studium splňuje požadavky na absolventy u produkčních, realizačních a manažerských společností nebo u podnikatelů.

Při výuce zahradnických předmětů je vedle teoretického výkladu věnována značná pozornost praktické výuce ve sklenících FAPPZ, na Pokusně demonstrační stanici v Praze Troji a ve sklenících ČZU. Tato pracoviště jsou ve svých záměrech orientována na demonstraci nových technologií a vytvářejí podmínky pro řešení diplomových prací. Ve sklenících jsou zajišťovány praxe studentů magisterského i bakalářského studijního programu.

Při praxi se studenti jednak zdokonalují v zahradnických dovednostech, jednak pomáhají vypěstovat sadbu, která slouží pro demonstrační výsadby letniček a pro pokusnou stanici v Troji.

Úzká spolupráce je navázána s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze – Ruzyni, kde probíhají pokusy v sadu jabloní při řešení etapy fakultního výzkumného záměru, dále jsou zajišťována vybraná cvičení z předmětu Ovocnictví a jsou tu zadávány i diplomové nebo závěrečné bakalářské práce a končí jedna doktorská dizertační práce. Rovněž tak spolupracujeme s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích, s.r.o., kam jezdí studenti na exkurze a praxe. Podle potřeby se zadávají i bakalářské nebo diplomové práce a témata, která jsou blízká společně řešené problematice.

Vzhledem k tomu, že se počet studentů všech forem studia zahradnických oborů rozšiřuje, hledají se další možnosti spolupráce. Kromě některých ovocnářských a vinohradnických podniků (S.A.D. Daminěves, Výzkumná stanice vinařská VÚRV v Karlštejně) jsou to i zelinářské, květinářské a školkařské firmy (Montano Valtr Semice, Agropodnik Bohušovice, SINCO Mělník, Tulipa Praha, Velkotržnice ovoce, zeleniny a květin Lipence, Hanka Mochov, Arboeko Obříství, školky Montano Přerov nad Labem a jiné).

V roce 2008 bylo na katedře zahradnictví a krajinářské architektury ukončeno a úspěšně obhájeno 25 diplomových a 99 závěrečných bakalářských prací.

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Výzkum pracovníků katedry je zaměřen na tvarování a řez ovocných rostlin, regulaci růstu a násady plodů, hodnocení světového sortimentu slivoní, testování vlivů působících na produkci zeleniny z hlediska dosažení rentabilní a jakostní produkce s ohledem na šetrný přístup k přírodním zdrojům a trvale udržitelné hospodaření v zemědělství, ochranu původního genofondu při zajišťování ekologické péče o krajinu a rozšiřování pěstovaného sortimentu květin.

Zahraniční stykyNa podzim 2007 a na jaře 2008 byly podsazeny uhynulé stromky v nově založené výsadbě vybraného světového sortimentu slivoní z několika ovocných školek z ČR a Rakouska. V této době byl osněž sad dokončen výsadbou okrajové řady a několika stromy meruněk s vysokým stupněm tolerance nebo rezistencí k šarce. Stromy jsou tvarovány jako vřetena s trvalou opěrnou konstrukcí v podobě impregnovaných kůlů. Spolupracujeme s předními zelinářskými a ovocnářskými podniky, kde probíhají exkurze a praxe, dále zajišťujeme širokou poradenskou činnost pro producenty ovoce a zeleniny. Pracovníci katedry odborně garantují a spolu se společností IVEX, s.r.o., organizačně i lektorsky zajišťují úspěšný průběh rekvalifikačního kurzu „Zakládání a údržba sídelní a krajinné zeleně“ v rozsahu 150 hodin, pro 23 účastníků.

Dále jsme se ve spolupráci s regionálními ovocnářskými uniemi podíleli na zajištění několika odborných seminářů spojených s praktickou instruktáží řezu jabloní a soutěží v řezu stromů pro ovocnáře z praxe. Seminářů, které proběhly v sadech ovocnářských podniků v Praze - Ruzyni, Vičicích u Chomutova a Ostroměři, se zúčastnil velký počet ovocnářů, školkařů, ale i studentů středních a vysokých zahradnických škol. O tyto akce je mimořádný zájem ze strany odborné veřejnosti.

METEOROLOGICKÁ STANICE - TROJA
Autor: Ing. Lukáš Zíka Datum poslední aktualizace: 08.02.2016