Pondělí 10. 12. 2018, 20:37kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra zahradnictví

Kód Název předmětu Garant předmětu
AZA70E Základy ekologické produkce zelenin doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AFA62E Ekonomika zahradnictví PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.
AFA13E Floristika
AZA21E Fundamentals of Vegetables, Edible Mushrooms and Sprouts Production doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AZA50E Interiérové květinářství
AZA06E Jedlé a léčivé houby doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AZA57E Květinářství
AZA57Z Květinářství
AZA22E Květinářství interiérové
AZA40E Květinářství obecné
AZA85E Květinářství obecné
AZA75E Květinářství pro zahradníky
AZA24E Květinářství sadovnické
AZA36Z Odborná exkurze doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA03Z Odborná exkurze doc. Ing. Josef Sus, CSc.
DAZA05Y Ovocnictví doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA25Z Ovocnictví I. doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA25E Ovocnictví I. doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA88E Ovocnictví obecné doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA38E Ovocnictví obecné doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA78Z Ovocnictví pro zahradníky I. doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA78E Ovocnictví pro zahradníky I. doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA46E Ovocnictví speciální doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA49E Sadovnické květinářství
AZA84E Sadovnické květinářství
AZA55E Sadovnické květinářství I.
AZA56E Sadovnické květinářství II.
AZA54E Školkařství doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA19E Školkařství doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA44E Tržní květinářství
AZA47E Vinařství - sklepní hospodářství Ing. Ludmila Svobodová
AZA77E Vinohradnictví a vinařství I. Ing. Ludmila Svobodová
AZA27E Vinohradnictví a vinařství I. Ing. Ludmila Svobodová
AZA18E Vinohradnictví a vinařství II. doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZAxx Zakládání a ošetřování zeleně Ing. Martin Vlasák, Ph.D.
AZA82E Základy ekologické produkce ovoce doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA20E Základy ekologické produkce ovoce doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA69E Základy ekologické produkce zelenin doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AZA74E Základy ovocnictví
AZA34E Základy ovocnictví
AZA73E Základy zelinářství doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AZA33E Základy zelinářství doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
DAZA04Y Zelinářství doc. Ing. Josef Sus, CSc.
AZA23Z Zelinářství I. doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AZA23E Zelinářství I. doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AZA87E Zelinářství obecné doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AZA37E Zelinářství obecné doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AZA76Z Zelinářství pro zahradníky I. doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AZA76E Zelinářství pro zahradníky I. doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
AZA45E Zelinářství speciální doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.