Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:38kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra genetiky a šlechtění

Historie


Gregor Johann Mendel (1822 - 1884) provedl rozsáhlé pokusy s křížením hrachu. Na základě jeho objevů pak vznikla nová věda – genetika.
Katedra genetiky a šlechtění vznikla sloučením Katedry genetiky a obecné zootechniky, která byla zaměřena od roku 1965 na problematiku obecné zootechniky a plemenitby hospodářských zvířat a Katedry genetiky a šlechtění, jejíž činnost spočívala ve výuce obecné genetiky, genetiky rostlin a šlechtění rostlin. Jako jednotná katedra působí od 1.9. 2001.

Zaměření


V souladu s koncepcí dlouhodobého rozvoje fakulty a univerzity katedra působí ve výuce a výzkumu genetiky rostlin a zvířat s aplikací ve šlechtění.
Další sférou působení katedry s ohledem na šlchtění zvířat je obecná zootechnika a související discipliny, které se zabývají obecnými principy chovu hospodářských a zájmových zvířat.Pedagogická činnost


Katedra zajišťuje rozsáhlou výuku v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, zejména na FAPPZ a PEF, podílí se na předmětech vyučovaných společně s jinými katedrami.

Mezi základní předměty patří:
Genetika obecná
Zootechnika
Základy obecné zootechniky
Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
Šlechtění a semenářství
Tvorba a reprodukce odrůd

Specializačními předměty pak jsou:
Obecná molekulární biologie
Genetika rostlin
Biometrická genetika
Šlechtění zvířat I, II

Genové technologie, které umožňují profilaci ve šlechtění rostlin i hospodářských zvířat v magisterském studiu jak ve směru molekulárně genetickém, tak biometrickém.

Katedra garantuje magisterské obory:
Šlechtění rostlin
Šlechtění zvířat
a spolupůsobí v realizaci doktorského studia oboru:
Obecná produkce rostlinná
Obecná zootechnikaVýzkumná činnost


Výzkumná a odborná činnost je zaměřena na:

• studium variability primárních a sekundárních znaků hospodářských zvířat uvnitř populací a mezi populacemi a využití této variability ve šlechtění zvířat v malých i velkých populacích;

• studium vybraných chovatelských, ekonomických a genetických aspektů masné užitkovosti králíků (hybridizace masných plemen, hodnocení výkrmnosti a jatečné hodnoty brojlerových králíků – testy hybridních populací);

• uchování genových rezerv hospodářských zvířat – regenerace a udržení České červinky, genetická analýza a šlechtění Starokladrubského koně;

• aplikace molekulárně genetických technik ve šlechtění hospodářských zvířat (detekce laktoproteinových genů a mikrosatelitů DNA u skotu a koní;

• využití genetických markerů (DNA markery), zejména pro stanovení genetické struktury odrůd, odrůdový fingerprinting a markerování hospodářsky významných znaků a vlastností;

• studium markerů napomáhajících ve šlechtění rostlin, detekce genetických markerů rezistence vůči některým významným chorobám a škůdcům rostlin.

Zahraniční styky


Zahraniční aktivity katedry představuje spolupráce s HU Berlin společným programem ve studiu a uchování genových rezerv hospodářských zvířat, aktivní účastí na konferencích, studijními pobyty a pedagogickými výměnami v rámci programu Socrates-Erasmus.
Další kontakty v pedagogické a odborné spolupráci jsou navázány s BOKU (Rakousko), Nitra.


Autor: Datum poslední aktualizace: 07.05.2009