Pondělí 10. 12. 2018, 20:27kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra genetiky a šlechtění

Kód Název předmětu Garant předmětu
AGA28E Biometrická genetika
AGA25E Cytologie a karyologie doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
AGA44E Fundamentals of Genetics Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
AGI04E Genetics and Breeding of Livestock doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
AGA88E Genetika a šlechtění hospodářských zvířat doc. Ing. Karel Mach, CSc.
AGA31E Genetika a šlechtění hospodářských zvířat doc. Ing. Karel Mach, CSc.
AGA29E Genetika populací doc. Ing. Karel Mach, CSc.
AGA21E Genetika rostlin doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
AGA79E Genetika se základy biometriky doc. Ing. Karel Mach, CSc.
AGA13E Genetika se základy biometriky doc. Ing. Karel Mach, CSc.
AGA13Z Genetika se základy biometriky doc. Ing. Karel Mach, CSc.
AGA02E Genetika zvířat doc. Ing. Karel Mach, CSc.
DAGX03Y Genetika zvířat
AGA27E Genové technologie doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
AGA70E Molecular genetics of animals prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc.
DAGA04Y Molekularni genetika doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
DAGX02Y Molekulární genetika a šlechtění rostlin doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
DAGA07Y Molekularní genetika speciální doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
AGA35E Molekulární genetika zvířat prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc.
AGI02E Obecná genetika doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
AGA72E Obecná genetika doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
AGA01E Obecná genetika doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
AGA24E Obecná molekulární biologie doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
DAGA06Y Speciální postupy ve šlechtění zvířat
AGA32E Šlechtění a semenářství Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
AGA82E Šlechtění a semenářství Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
AGA15E Šlechtění a semenářství Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
DAGA01Y Šlechtění hospodářských zvířat
AGA91E Šlechtění rostlin Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
AGA23E Šlechtění rostlin Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
AGA06E Šlechtění zvířat I.
AGA07E Šlechtění zvířat II.
AGA30E Šlechtitelské programy a legislativa
AGA09E Tvorba a reprodukce odrůd Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
AGA86E Tvorba a reprodukce odrůd Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
AGA14E Úvod do šlechtění zvířat doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
AGA85E Úvod do šlechtění zvířat doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
ALA16E Výcvik a využití loveckých psů
AGA40E Výcvik a využití loveckých psů
AGA71E Základy genetiky doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
AGA45E Základy genetiky doc. Dr. Ing. Pavel Vejl