Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:04kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra genetiky a šlechtění

Šlechtení masných plemen skotu

doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.,
Český svaz chovatelů masného skotu (2009)

Genetika se základy biometriky - návody na cvičení

Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.,
(2008)

Metodika detekce Phytophthora infestans Mont de Bary v rostlinném pletivu pro účely jednoznačné identifikace příčiny poškození pletiv bramboru

Ing. Petr Sedlák, Ph.D., doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Jaroslava Domkářová,
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o. (2008)

Metodika postupu charakterizace genetických zdrojů pro účely markery asistované selekce v procesu šlechtění bramboru

Ing. Petr Sedlák, Ph.D., doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Jaroslava Domkářová, Ing. Jana Zoufalá, Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D., Ing. Daniela Čílová,
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o. (2008)

Detekce genů řídících vernalizaci u Triticum aestivum a Triticum monococcum a vliv geografi cké polohy na zastoupení dominantních alel Vrn - 1 genů v jarních genotypech T. aestivum

Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Zuzana Kohutová,
Nakladatelství Kurent, s.r.o (2008)

Virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV) - význam a možnosti šlechtění pšenice na odolnost

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Lucie Slámová, O. Veškrna, Jana Chrpová,
Nakladatelství Kurent, s.r.o (2008)

Využití PCR markerů gluteninových podjednotek ve šlechtění pšenice

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl,
Nakladatelství Kurent, s.r.o (2008)

Analysis of inbreeding in the genetic resource of the "Old Kladrub horse" from 1993 to 2003

prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.,
Wageningen Academic Publishers, The Netherlands (2006)

Chov dojeného skotu

J. Bouška, Ing. Oldřich Doležal, CSc., prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., V. Kudrna, J. Kvapilík, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc., S. Šlosárková, Y. Tyrolová, M. Vacek,
Profi Press, s.r.o. (2006)

Molekulární markery ve šlechtění jabloní

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Jana Zoufalá, Ing. Jan Blažek, CSc., a kolektiv a kolektiv,
PowerPrint (2005)

Chov králíků

Ing. Jiří Zadina, K. Hejlíček, doc. Ing. Karel Mach, CSc., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.,
Brázda s.r.o. (2004)