Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:50kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky

Potravinářská mikrobiologie

prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., Ing. Jiří Killer,
(2009)

Výskyt těžkých kovů v zelenině v závislosti na způsobu hnojení

Ing. Ivana Poustková, Ph.D., Ing. Daniela Miholová, CSc., doc. Ing. Luboš Babička, CSc., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D., Ing. Petr Doxanský,
STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika (2009)

Výroba potravin ve vztahu k zdravotním rizikům transgenních plodin

doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Ing. Ivana Poustková, Ph.D., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.,
STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika (2009)

Autenticita koncentrátů pomerančových džusů

Ing. Ivana Poustková, Ph.D., doc. Ing. Luboš Babička, CSc., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D., Ing. Oldřich Faměra, CSc.,
STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika (2009)

Krmná hodnota tritikale

prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc.,
Profi Press (2008)

Krmná hodnota žita

prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc.,
Profi Press (2008)

Mikrobiologie, pracovní sešit

doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Eva Popelářová, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D., Michaela Růžková,
(2008)

Potraviny a krmiva

doc. Ing. Alois Kodeš, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací (2008)

Spotřeba objemných a jadrných krmiv pro dojnice

prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací (2008)

Produkce krmiv

doc. Ing. Boris Hučko, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací (2008)

Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009

prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., doc. Ing. Boris Hučko, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc., doc. Ing. Alois Kodeš, CSc., prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR (2008)

Úvod do mlékařství. Laboratorní cvičení

doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.,
(2007)

Základy výživy a krmení psa

prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., Milan Podseníček, doc. Ing. Boris Hučko, CSc.,
ČZU v Praze (2007)

ALTERNATIVE UTILISATION OF AGRICULTURAL LAND

F. Havránek, Jindřich Pavliš, doc. Ing. Boris Hučko, CSc., René Czudek,
Rembrandt (2007)

Biologické základy chovu hospodářských zvířat

prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., doc. Ing. Jiří Cibulka, DrSc., doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Michal Ješeta, Ph.D., prof. Ing. Jiří Rozinek, CSc., prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., L. Bohdanecká, prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., doc. Ing. Boris Hučko, CSc., Ing. Libuše Kacerovská, CSc., doc. Ing. Alois Kodeš, CSc.,
(2006)

Potravinářská mikrobiologie

prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., Ing. Jiří Killer,
(2006)

Základy moderní výživy skotu

prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., P. Doležal,
N (2006)

Krmiva

doc. Ing. Boris Hučko, CSc.,
N (2006)

Výživa vykrmovaného skotu

Ing. Libuše Kacerovská, CSc.,
N (2006)

Současný stav a perspektivy chovu skotu

doc. Ing. Alois Kodeš, CSc.,
N (2006)

Mikrobiologie a pedobiologie, pracovní sešit pro bloková cvičení

doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Eva Popelářová, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D., Ing. Michaela Nováková,
(2006)

Biologické základy chovu hospodářských zvířat

prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., prof. Ing. Jiří Rozinek, CSc., doc. Ing. Boris Hučko, CSc., doc. Ing. Jiří Cibulka, DrSc., MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Michal Ješeta, Ph.D., Ing. Libuše Kacerovská, CSc., doc. Ing. Alois Kodeš, CSc.,
(2005)

Život v pôde VI.

prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., a kol. a kol.,
(2005)

Malý slovníček pojmů pro zemědělce a potravináře

doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
ČZU, Katedra kvality zemědlských produktů (2005)

Metody hodnocení mléka a mléčných výrobků

Hedvika Dragounová, doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
ČZU Praha, Katedra kvality zemědělských produktů (2005)

Kysané mléčné výrobky

doc. Ing. Luboš Babička, CSc., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Hedvika Dragounová,
ČZU, Katedra kvality zemědlských produktů (2005)

Vybrané kapitoly z pedobiologie a mikrobiologie.

doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.,
(2004)

Mikrobiologie a pedobiologie, pracovní sešit pro bloková cvičení

doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Eva Popelářová, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., Ing. Michaela Nováková,
(2004)

Chov zvěře a hospodářských zvířat v kulturní krajině

F. Havránek, doc. Ing. Boris Hučko, CSc., prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc.,
FAO (2004)