Čtvrtek 13. 12. 2018, 01:11kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

Kód Název předmětu Garant předmětu
 ZGA70E Stavby pro ŽV DS Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ02E Analýza environmentálních dat
DZGX04Y Aplications of GIS doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
DZGX01Y Aplikace GIS doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGZ17Z Aplikovaná statistika
ZGZ19E Biometrie
ZGZ77E Biometrie
ZGL01Z CAD - využití počítačů
ZGL02Z CAD - využití počítačů
ZGL72Z CAD - využití počítačů
ZGZ20Z CAD a výpočetní technika - BEKOL
ZGZ05Z CAD a výpočetní technika - BKRAJ
ZGZ13E CAD a výpočetní technika - BVH
ZGZ72Z CAD a výpočetní technika
ZGZ04Z CAD a výpočetní technika
ZGZ01Z Dálkový průzkum Země RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.
ZGZ18E Dálkový průzkum Země RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.
ZGX10E Environmental Data Analysis
ZGX02E GIS doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGX05E GIS for Landscape Management I. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGX06E GIS for Landscape Management II. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGX04E GIS for Nature Conservation doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGZ70E GIS I. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGZ71E GIS I. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGL70Z GIS I. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGX01E GIS I. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGX01Z GIS I. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGX02Z GIS II. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGZ01E GIS II. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGA01E Hydroinformatics
ZGL01E Hydroinformatics
DZGX05Y Hydroinformatics
DZGX02Y Hydroinformatika
ZGZ03E Hydroinformatika
ZGL07Z Hydroinformatika
ZGZ20E Katastr nemovitosní a GIS doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGZ06Z Matematické modely a rozhodování doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGZ09E Matematika pro environmentální modelování
ZGX08E Mathematics for Environmental Modelling
ZGZ07Z Mechanika zemin a zakládání staveb
ZGZ16E Mechanika zemin a zakládání staveb
ZGZ75Z Mechanika zemin a zakládání staveb
ZGZ03Z Mobilní geoinformační technologie doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGZ70Z Organizace venkovského prostoru prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGZ08Z Organizace venkovského prostoru prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGZ09Z Pozemní a inženýrské stavby Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGL03Z Pozemní stavby I - BDREV
ZGZ04E Pozemní stavby I - BKRAJ
ZGZ76E Pozemní stavby I - DBKRAJ
ZGL02E Pozemní stavby I - LES
ZGL04Z Pozemní stavby II.
ZGL10Z Pozemní stavby II.
DZGX03Y Prostorové plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZBL05E Remote Sensing RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.
ZGX03E Remote Sensing RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.
ZGZ10Z Rodinné farmy KI, KPU Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGA01Z Sadovnické kreslení Ing. Vojtěch Novotný, PhD.
ZGA02Z Sadovnické kreslení Ing. Vojtěch Novotný, PhD.
ZGZ02Z Sběr a zpracování prostorových dat doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
DZGX06Y Spatial Planning prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGZ73E Statistika
ZGZ05E Statistika
ZGA02E Stavby a zařízení pro chov koní Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ06E Stavby pro venkov Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ11Z Stavby pro venkov AE Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGT01E Stavby pro venkov TF Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGT70E Stavby pro venkov TF Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGA03E Stavby pro ŽV Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ16Z Stavby v krajině Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ07E Stavební mechanika - BKRAJ
ZGZ14E Stavební mechanika - BVH
ZGZ74E Stavební mechanika - DBKRAJ
ZGZ12Z Technické kreslení Ing. Vojtěch Novotný, PhD.
ZGZ73Z Technické kreslení Ing. Vojtěch Novotný, PhD.
ZGZ18Z Techniky editace prostorových dat doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGZ25E Urbanismus 1 - funkční složky, veřejná infrastruktura
ZGA04E Urbanismus a územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGA05E Urbanismus a územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGA71E Urbanismus a územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGA72E Urbanismus a územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGZ08E Urbanismus venkova prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGZ75E Urbanismus venkova prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGL06Z Územní plánování - Bc. prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGL05Z Územní plánování - TC prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGL09Z Územní plánování - TC prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGL71Z Územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGZ72E Územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGL08Z Územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGZ10E Územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGZ11E Územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGZ12E Územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGE01E Územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGA06E Územní plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
ZGA07E Venkovská sídla a stavby Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ24Z Využití výpočetní techniky doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGZ22Z Vývoj specializovaných aplikací v prostředí GIS doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZGZ14Z Základy projektové dokumentace a legislativy Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ21Z Základy projektové dokumentace a legislativy AE Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ15E Základy projektové dokumentace a legislativy BVH Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ76Z Základy projektové dokumentace a legislativy DBEKOL Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ77Z Základy projektové dokumentace a legislativy DBKRAJ Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ71Z Základy projektové dokumentace a legislativy DUTSS Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ15Z Základy projektové dokumentace a legislativy KRAJ Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ13Z Základy projektové dokumentace a legislativy UTSS Ing. Jiří Kykal, CSc.
ZGZ25Z Základy projektového navrhování
ZGZ24E Základy stavitelství