Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:04kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

Simulační modelování vodohospodářských soustav

Ing. Jiří Sovina, Ph.D.,
ČZU (2010)

Metodika nácviku spolupráce složek krizového řízení vodohospodářské soustavy

prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., Ing. Jakub Krejčí,
CZU v Praze (2010)

BOMOSA remote sensing method for small water bodies detection. 6th EU Framework Programme

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.,
Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Entebe, Uganda (2009)

Územní plánování a udržitelný rozvoj

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Jiří Čtyroký, Jakub Vorel, Ing. Daniel Franke, Ph.D.,
ABF (2008)

Krajina v územním plánování - komentovaný rozbor

Ing. Eva Klápšťová,
(2006)

Krajina v územním plánování

Ing. Vojtěch Novotný, PhD.,
(2006)

Vliv velkých údolních nádrží v povodí Labe na snížení povodňových průtoků

prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., Ing. Jakub Krejčí, a kol. a kol.,
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka (2006)

Computer analysis of slope failure and landslide processes caused by water

prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., Ilias Sarafis,
WIT Press, Southampton, UK (2006)

Ekonomika v území

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., a kol. a kol., a kol. a kol.,
(2006)

Posouzení účinků rozlivů velkých řek na průběh hydrogramů

prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., Ing. František Křovák, CSc., Ing. Hana Schlangerová, Ing. Jiří Sovina, Ph.D., Ing. Jakub Krejčí,
ČZU Praha, FLE, katedra staveb a územního plánování (2006)

Předpovědní model pro povodí Lužnice

Ing. Jakub Krejčí, prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.,
Česká zemědělská univerzita Praha, FLE, katedra staveb a územního plánování (2006)

Vliv nádrží a vodních děl na průběh povodní

Ing. Jakub Krejčí, prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.,
ČZU Praha, FLE, katedra staveb a územního plánování (2006)

Integrovaný model odtokového procesu v povodí jako podpora systému řízení vodního díla

Ing. Jakub Krejčí, prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.,
Česká zemědělská univerzita Praha, FLE, katedra staveb (2005)

Integrovaný model hydrodynamických a advekčně-disperziních procesů v říční síti

prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., a kol. a kol.,
Česká zemědělská univerzita Praha, FLE, katedra staveb (2005)

Model povodňového řízení nádrží Lipno s využitím programu HEC-ResSim 2.0

prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.,
Česká zemědělská univerzita Praha, FLE, katedra staveb (2005)

Projednávání územního plánu

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.,
BEZK, za podpory EU (2005)

Hospodaření a rozvoj českých měst 1850-1938

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.,
Academia Praha (2005)

Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., Karel Nacházel, Miloš Starý, Karel Drbal,
AV ČR (2004)

Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství

prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., Karel Nacházel, Miloš Starý, a kol. a kol.,
Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky (2004)

HEC-RAS manuál programu v.3.1.1.

Ing. František Křovák, CSc., prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.,
(2004)

Koncepce ochrany přírody a krajiny v Plzeňském kraji

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Vladimír Zatloukal, Jiří Bouše, Vít Dvořák, prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Eva Charvátová, doc. Ing. Josef Linhart, CSc., prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D., Ing. Blanka Kottová, Ph.D., Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D., doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
Naděžda Skleničková (2004)