Čtvrtek 17. 1. 2019, 11:16kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra geoenvironmentálních věd

Kód Název předmětu Garant předmětu
LEL42E Člověk a biosféra
ZOA70E Člověk a biosféra
ZOZ70Z Člověk a biosféra
ZOZ05E Ekologické zátěže a sanační technologie
ZEZ17E Ekologické zátěže a sanační technologie
ZOZ71E Ekologické zátěže a sanační technologie
ZOT01E Ekologie odpadového hospodářství pro TF
ZOT70E Ekologie odpadového hospodářství TF KS
ZOE04E Environment Conservation prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOE01E Environmentalistika prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOZ10E Geochemie prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
DZOX02Y Geochemie prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
DZOX07Y Geochemistry prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
ZOZ06Z Geologie - TC RNDr. Jan Jehlička, CSc.
ZOL01Z Geologie - TC RNDr. Jan Jehlička, CSc.
ZOL02E Geologie RNDr. Jan Jehlička, CSc.
ZOL71E Geologie RNDr. Jan Jehlička, CSc.
ZOZ07E Geologie RNDr. Jan Jehlička, CSc.
ZOZ08E Geologie RNDr. Jan Jehlička, CSc.
ZOZ72E Geologie RNDr. Jan Jehlička, CSc.
ZOZ73E Geologie RNDr. Jan Jehlička, CSc.
ZOZ09E Geologie prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
ZBZ09E Hospodaření s odpady
ZOZ13E Hospodaření s odpady
ZOZ14E Hospodaření s odpady
ZOZ15E Hospodaření s odpady
ZOZ75E Hospodaření s odpady KS
ZOZ01Z Hydrogeologie
ZOZ05Z Hygiena životního prostředí MUDr. Magdaléna Zimová, CSc.
ZOZ06E Chemické a fyzikální aspekty ŽP MUDr. Magdaléna Zimová, CSc.
ZBZ79E Odpady
ZOZ12E Odpady
ZOZ74E Odpady KS
DZOX03Y Ochrana životního prostředí prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOL01E Ochrana ŽP
ZOL70E Ochrana ŽP
ZOE71Z Ochrana ŽP INFO prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOE70Z Ochrana ŽP PAE prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOE02Z Ochrana ŽP pro INFO prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOE01Z Ochrana ŽP pro PAE prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOT02E Ochrana ŽP pro TF OPT prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOT71E Ochrana ŽP TF OPT prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
DZOX10Y Paleoecology prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
DZOX05Y Paleoekologie prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
DZOX09Y Redevelopment Technology prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOZ11E Regionální a ložisková geologie, horní právo RNDr. Miroslav Jetmar, Ph.D.
DZOX04Y Sanační technologie prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
DZOX06Y Special Hydrology
ZOZ01E Speciální hydrogeologie
DZOX01Y Speciální hydrogeologie
ZEZ27Z Speciální hydrogeologie
ZOZ02Z Speciální hydrogeologie
ZOZ02E Technologie výrob a ŽP
ZOZ16E Technologie využití odpadů
ZOE03E Tvorba a ochrana ŽP pro VSRR prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOE71E Tvorba a ochrana ŽP VSRR prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOZ03E Vybrané aspekty ŽP
ZOZ03Z Vybrané aspekty ŽP
ZOZ70E Vybrané aspekty ŽP
ZOZ71Z Životní prostředí ČR a EU pro RES prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOZ04E Životní prostředí ČR a EU RES, AE prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOT72E Životní prostředí SMAD, IŘT, TTZOB, ZT, TZSB prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZOT03E Životní prostředí SMAD, IŘT, TTZOB, ZT, TZSB prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.