Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:35kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra geoenvironmentálních věd

Výsypky

Ing. Markéta Hendrychová, prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Mgr. Martin Kabrna,
Calla (2010)

Odpady, VSCHT - kurz celoživotního studia

prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.,
(2009)

Odpady, VŠCHT

prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.,
(2008)

Comparative Glossary of Ecological Terms

prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.,
(2008)

The influence of pH on sorption/desorption equilibrium of Cd and Pb in a bottom sediment-water system

Vladislav Chrastný, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.,
Nova publishers (2008)

Contamination of vineyard soils with fungicide-derived copper

prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Vladislav Chrastný,
Nova Publishers (2008)

Paleobiogeographic affinities of Emsian (late Early Devonian) gastropods from Farewell terrane (west-central Alaska)

prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr., R.B. Blodgett,
Geological Society of America (2008)

Paleozoic gastropods

prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr., A. Nützel, Peter Wagner,
University of California Press (2008)

Biomasa - malý výkladový slovník pro aplikované ekology

Ing. Andrea Juanola Freixas, prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.,
(2007)

Metodická příručka MŽP pro použití reduktivních technologií in situ pro sanaci kontaminovaných míst

Mgr. Jiřina Macháčková,
(2007)

15. Landa Ivan (2007): Klasifikace sanačních technologií a ekologické zátěže

prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.,
(2007)

Speciální hydrogeologie

prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.,
(2007)

Obratlovci. In:Mládek,J.,Pavlů,V.,Hejcman,M.,Gaisler,J.(eds.):

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
VÚ RV (2006)

Landa I. (2006): Sborník přednášek: Kurz celoživotního vzdělávání Odpady, jejich využití a zneškodnění, část 2, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha

prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.,
(2006)

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 - 2003

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., K. Hudec,
Aventinum s.r.o (2006)

Fauna ČR.Ptáci - Aves 2/I,2/II

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.,
Academia Praha (2005)

Vybrané aspekty ochrany životního prostředí

prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.,
(2005)

Prague

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., John Kelcey,
Ginster Verlag (2005)

Indikátor ptačích populací v zemědělských a lesních ekosystémech. In:Vačkář (ed.):Ukazatele změn biodiverzity

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., J. Flousek,
Academia Praha (2005)

Hesla oboru zemědělská geologie

RNDr. Jan Jehlička, CSc., RNDr. Miroslav Jetmar, Ph.D.,
Encyklopedický dům, spol. s r. o. (2005)

Landa I. (2005): Sborník přednášek: Kurz celoživotního vzdělávání Odpady, jejich využití a zneškodnění, část 2, VŠCHT Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav chemie ochrany prostředí,

prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.,
(2005)

Hesla oboru zemědělská geologie

RNDr. Jan Jehlička, CSc.,
Encyklopedický dům, spol. s r. o. (2004)

Koncepce ochrany přírody a krajiny v Plzeňském kraji

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Vladimír Zatloukal, Jiří Bouše, Vít Dvořák, prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Eva Charvátová, doc. Ing. Josef Linhart, CSc., prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D., Ing. Blanka Kottová, Ph.D., Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D., doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
Naděžda Skleničková (2004)

Skripta pokročilého studia VŠCHT Odpady, jejich využití a zneškodňování.- www.vscht.cz/obsah, únor

prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc., a kol. a kol.,
(2004)

Význam říčních niv z hlediska suchozemských obratlovců.

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
Botanický ústav AV ČR - úsek ekologie rostlin Třeboň (2003)

Červený seznam ptáků České republiky – souhrnný přehled

Mgr. Lucie Brejšková, Ph.D., M. Anděra, prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Jaroslav Červený, L. Hanel, S. Lusk, Jiří Moravec, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ing. Václav Zavadil,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa ochrany přírody ČR (2003)

Metody studia ekosystémů

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
(2001)