Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:51kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra ekologie

Kód Název předmětu Garant předmětu
LEE81E Ochrana životního prostředí pro INFO prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
LEE80Z Ochrana životního prostředí pro PaE prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
LET79E Ochrana životního prostředí TF OPT prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZEZ01Z Agroekosystémy prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
ZEZ77Z Agroekosystémy prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
ZEX05E Animals Ecology and Conservation prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEX01E Biodiversity doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
DZEX14Y Biodiversity Conservation prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEZ21E Biodiverzita doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
ZEZ02Z Biodiverzita doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
ZEZ03Z Bioindikace doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
ZEZ28E Bioindikace a biomonitoring doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
ZEZ04E Biologická hodnocení prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
DZEX03Y Biologické principy ochrany přírody Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEZ04Z Biologie ochrany přírody doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
ZEZ05Z Biologie vodních organismů Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
ZEZ09Z Botanika - TC Ing. Jan Douda, Ph.D.
ZEZ18E Botanika prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
ZEZ80E Botanika prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
DLEX21Y Botanika obecná
DLEX22Y Botanika speciální
ZEX02E Conservation Genetics prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
LEA19E Člověk a biosféra
DZEX13Y Ecology prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEL01E Ecology and Ecological Methods Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
ZEX08E Ecology and Ecological Methods prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEX04E Ecosystems Conservation and Management Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
DZEX18Y Ecosystems of Central Europe prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
DLEX45Y Ekologické zátěže prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
LEL62E Ekologické zátěže a sanační technologie
DZEX01Y Ekologie prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEZ06Z Ekologie a biologie hmyzu doc. RNDr. Alois Honěk, CSc.
DZEX04Y Ekologie hmyzu doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.
LET29E Ekologie odpadového hospodářství pro TF TTZO
LET78E Ekologie odpadového hospodářství pro TF TTZO KS
ZEZ07Z Ekologie rostlin prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
DZEX05Y Ekologie rostlin prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
ZEZ27E Ekologie rostlin prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
ZEZ25Z Ekologie ryb
ZEZ 16E Ekologie stanovišť - BVH prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEZ74E Ekologie stanovišť prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ75E Ekologie stanovišť prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ16E Ekologie stanovišť prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEZ03E Ekologie stanovišť prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ02E Ekologie stanovišť BKRAJ, UTSS prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEZ08Z Ekologie živočichů prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEZ26E Ekologie živočichů prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
DZEX06Y Ekosystémy střední Evropy prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
DZEX07Y Entomologie doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
ZEZ10Z Entomologie doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
DZEX19Y Entomology doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
LEE34E Environmentalistika PEF SI prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZEZ36Z Environmentální výchova Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEZ30Z Etika životního prostředí RNDr. Matúš Kocian, Ph.D.
ZEX02Z Field Practice Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
DZEX08Y Geobotanika prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
DLEX23Y Geobotanika
ZEZ24E Geobotanika prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
DZEX20Y Geobotany prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
ZEZ11Z Hodnocení biologických dat prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEL04Z Hydrobiologie Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
ZEZ78Z Hydrobiologie Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
ZEZ20E Hydrobiologie Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
DZEX16Y Insect Ecology doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.
ZEZ14Z Komplexní terénní cvičení BEKOL prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEL01Z Komplexní terénní cvičení BLES prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
DZEX12Y Lichenologie doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
ZEZ38Z Lichenologie (V) doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
DZEX24Y Lichenology doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
ZEZ15Z Management ekosystémů Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEZ05E Management ekosystémů Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEL03Z Management nelesní vegetace prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
ZEZ06E Metody studia ekosystémů prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEZ76E Metody studia ekosystémů prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEZ22E Molekulárn í metody v OP prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
ZEZ16Z Nelesní vegetace prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
ZEX07E Non-forest Vegetation prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
ZEL72E Obecná ekologie prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ07E Obecná ekologie prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEL70E Obecná ekologie prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ72E Obecná ekologie prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEL02E Obecná ekologie BLES, HSSL prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEL03E Obecná ekologie BPRM prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEZ15E Obecná ekologie BVH prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEZ70E Obecná ekologie DUTSS prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEI01E Obecná ekologie ITS prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEZ39Z Odborná exkurze OP Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEZ25E Ochrana a management ekosystémů Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
DZEX02Y Ochrana biodiverzity prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
DLEX43Y Ochrana prostředí
ZEL07E Ochrana přírody Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
DLEX41Y Ochrana přírody
LEA16E Ochrana přírody
ZEL75E Ochrana přírody Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEA01E Ochrana přírody doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
ZEA70E Ochrana přírody doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
ZEE01Z Ochrana přírody doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
ZEZ09E Ochrana přírody doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
ZEL04E Ochrana přírody Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEL71E Ochrana přírody Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEZ08E Ochrana přírody Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEZ77E Ochrana přírody Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEZ78E Ochrana přírody doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
DLEX42Y Ochrana přírody a krajiny
LEE36E Ochrana přírody a krajiny pro VSRR
LEL14E Ochrana přírody pro KI a AE
LEL74Z Ochrana přírody pro LI KS
LEE17Z Ochrana přírody pro PaE
DLE46Y Ochrana životního prostředí prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
LEL89E Ochrana životního prostředí HSSL
LEE22Z Ochrana životního prostředí pro PaE prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
LET21E Ochrana životního prostředí TF OPT prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
DZEX17Y Plant Ecology prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
ZEX06E Plants Ecology and Conservation prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
ZEZ17Z Politika životního prostředí RNDr. František Pelc
ZEZ18Z Praktická metodologie vědecké práce doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.
ZEZ10E Právo ochrany přírody a krajiny doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
ZEZ19Z Praxe I. Ing. Hana Šípková, Ph.D.
ZEZ20Z Praxe II. Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
DZEX15Y Principles of Conservation Biology Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
DZEX21Y Sampling and Processing Ecological Data prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
DZEX09Y Sběr a zpracování ekologických dat prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEX01Z Seminar for Nature Conservation Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
ZEZ21Z Seminář k BP Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEZ72Z Seminář k BP Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
ZEZ22Z Seminář pro EKOL I. Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
ZEZ23Z Seminář pro EKOL II. Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
ZEZ24Z Seminář pro OP I. Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEZ... Seminář pro OP II. Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEL06E Studium ekosystémů prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEL73E Studium ekosystémů prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
LEL61E Technologie výrob a životní prostředí
LEE90E Tvorba a ochrana životního prostředí
LEE94E Tvorba a ochrana životního prostředí
LEE91E Tvorba a ochrana životního prostředí
LEE95E Tvorba a ochrana životního prostředí
LEE35E Tvorba a ochrana životního prostředí pro VSRR prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
ZEZ29Z Územní ochrana přírody RNDr. Petr Roth, CSc.
DZEX23Y Vertebrates Zoology prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
LEL65E Vybrané aspekty životního prostředí
DLEX44Y Vybrané problémy ochrany Život. prostředí
ZEZ32Z Vývoj globálního ekosystému
ZEZ28Z Základy zoologie - TC prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ71E Základy zoologie prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ12E Základy zoologie prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ26Z Závěrečná exkurze Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
ZEZ40Z Závěrečná exkurze OP Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
ZEZ34Z Zoologie I. doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
ZEZ79E Zoologie I. doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
ZEZ75Z Zoologie I. doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
ZEZ19E Zoologie I. doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
ZEZ35Z Zoologie II. prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ13E Zoologie II. prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ73E Zoologie II. prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
ZEZ76Z Zoologie II. prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
DZEX11Y Zoologie obratlovců prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
ZEZ23E Zpracování biologických dat I prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
ZEX03E Zpracování ekologických dat prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
LET72E Životní prostředí prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
LET01E Životní prostředí prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
LEL60E Životní prostředí ČR a EU prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.