Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:40kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra ekologie

Soubor map atmosferické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní ekosystémy a lišejníkové indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory

doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.,
Lesnická práce s.r.o. (2010)

Výsypky

Ing. Markéta Hendrychová, prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Mgr. Martin Kabrna,
Calla (2010)

A taxonomic study of Polysporina gyrocarpa and P. cyclocarpa (Acarosporaceae) and a new record from Asia of P. arenacea. – In: A. Thell, M. R. D. Seaward & T. Feuerer (eds). – Bibliotheca Lichenologica 100: 199–206.

doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc., K. Knudsen,
J. Cramer in der Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung (2009)

Nasekomye Lazovskogo zapovednika, Coleoptera: Leiodidae

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.,
Dalnauka (2009)

Lesy v České republice

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., J. Kopp, J. Křivánek, P. Kyzlík, P. Moucha, doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., RNDr. František Pelc, Vítězslava Pešková, prof. Ing. Ivan Roček, CSc., Jan Řezač, M. Slaba, Karel Vančura, Ing. Jaromír Vašíček, CSc., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Vladimír Zatloukal,
Consult Praha (2009)

Forests in the Czech republic

Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D., J. Kopp, J. Křivánek, P. Kyzlík, P. Moucha, Jan Němec, doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., RNDr. František Pelc, Vítězslava Pešková, prof. Ing. Ivan Roček, CSc., Jan Řezač, K. Vančura, Ing. Jaromír Vašíček, CSc., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Vladimír Zatloukal,
Consult Prague (2009)

Fertilizer Application on Grassland – History, Effects and Scientific Value of Long-Term Experimentation

prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D., Jürgen Schellberg,
Nova Science Publisher (2008)

Precision Fertilizer Management on Grassland

Jürgen Schellberg, prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.,
Nova Science Publishing (2008)

Bažant obecný, Tetřívek obecný, Tetřev hlušec, Koroptev polní, Křepelka polní

Pavel Marhoul, prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr., Ing. Petra Málková,
Aventinum (2008)

Distributional notes of Colon (Coleoptera: Leiodidae: Coloninae) from the Balkan Peninsula

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D., Dragan Pavićević,
Institute for Nature Conservation of Serbia (2008)

Ochrana lesních ekosystémů

Ing. Vojtěch Kodet,
IREAS (2008)

Bioindikace imisní zátěže pomocí lišejníků

doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.,
Lesnická práce, s.r.o. - nakladatelství a vydavatelství (2008)

Effects of Environmental Factors on the Freshwater Pearl Mussel Population in the NPP Lužní Potok (Zinnbach)

Mgr. Michal Bílý, Ph.D., Ondřej Simon, Jaroslav Hruška, Dětmar Jäger, Štěpán Hřebík, P. Horký, Martin Rulík, Svatopluk Křivánek,
TGM Water Research Institute, public research institution (2008)

Plant invasions in sandstone areas of the Czech Republic.

prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D., doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.,
Academia (2007)

Popisná statistika

RNDr. Vladimír Puš, CSc.,
(2007)

Úvod do pravděpodobnosti

RNDr. Vladimír Puš, CSc.,
(2007)

Zemědělství

prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D., prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů, prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.,
Baset (2007)

Půdy

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Miroslav Mikeska, prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.,
Baset (2007)

Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana

doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.,
ČSOP Hasina Louny (2007)

Brouci (Coleoptera) v sutích Komářího vrchu v katastrálním území Nová Ves u Kraslic

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.,
Nakladatelství Jan Farkač (2007)

Community forestry, rural livelihoods and conflict: A case study of community forest users' groups in Nepal

M.A. Dharam Raj Uprety, Ph.D.,
Verlag Guthmann-Peterson, Germany/ BOKU University (2007)

Věrnost biotopům a osidlování nových území

Jana Doležalová,
Český svaz ochránců přírody - ZO Hasina Louny (2007)

Obratlovci. In:Mládek,J.,Pavlů,V.,Hejcman,M.,Gaisler,J.(eds.):

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
VÚ RV (2006)

Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích

Jan Mládek, prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů, prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D., Ing. Jan Gaisler,
VÚRV Praha (2006)

Extenzivní pastva a kvalita píce

prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů, Ing. Jan Gaisler, prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.,
(2006)

Pampeliška lékařská: plevel nebo vítaná rostlina v pastevních porostech

prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů, prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D., Ing. Jan Gaisler,
Ing. Petr Baštan (2006)

Mulčování travních porostů

Ing. Jan Gaisler, prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů, prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.,
Ing. Petr Baštan (2006)

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 - 2003

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., K. Hudec,
Aventinum s.r.o (2006)

Large carnivores: wolf, brown bear, and lynx in the Czech Republic

prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., prof. RNDr. Petr Koubek, CSc., P. Marhoul, P. Nová, O. Volf, D. Bartošová, Luděk Bufka, J. Bláha,
Council of Europe (2006)

Začlenění migračních objektů do okolí

Ing. Helena Belková,
Ministerstvo dopravy ČR (2006)

Ecological Aspects

Ing. Helena Belková,
(2006)

Anglické resume

Ing. Helena Belková,
Ministerstvo dopravy ČR (2006)

Artemisia absinthium L., 1753, pelyněk pravý

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Artemisia scoparia W. et K., 1802, pelyněk metlatý

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Artemisia tournefortiana Rchb., 1823, pelyněk Tournefortův

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876, pelyněk Verlotů

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Carduus acanthoides L., 1753, bodlák obecný

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Centaurea cyanus L., 1753, chrpa modrák

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Cichorium intybus L. subsp. intybus, 1753, čekanka obecná pravá

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Cirsium arvense (L.), Scop., 1772, pcháč rolní

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1836, pcháč obecný

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Crepis foetida subsp. Rhoedifolia (M. Bieb.) Čelak., 1871, škarda smrdutá mákolistá

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Echinops sphaerocephalus L., 1753, bělotrn kulatohlavý

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Erigeron annuus subsp. septentrionalis (Fern. et Wieg.) Wagenitz, 1966, turan roční severní

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Č (2006)

Iva xanthiifolia Nutt., 1818, pouva řepňolistá

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Lactuca serriola L., 1756, locika kompasová

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Lunaria annua L., 1753, měsíčnice roční

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Matricaria discoidea DC., 1838, heřmánek terčovitý

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Papaver rhoeas L., 1753, mák vlčí

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Physalis alkekengi L., 1753, mochyně židovská

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Phytolacca esculenta Van Houtte, 1848, líčidlo jedlé

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Polycnemum majus A. Braun, 1841 chruplavník větší

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Potentilla intermedia L., 1767, mochna prostřední

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Reseda lutea L., 1753, rýt žlutý

Ing. Jana Doudová, RNDr. Jiří Sádlo, prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
Český svaz ochránců přírody (2006)

Popisná statistika

RNDr. Vladimír Puš, CSc.,
(2006)

Agyrtidae

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Návrh na rozšíření ekonomického nástroje agroenvironmentálních opatření: Ptačí lokality na orné půdě - moták lužní

Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,
IREAS, Institut pro strukturální politiku et IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (2006)

Silphidae (mrchožroutovití)

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Leiodidae

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D., Jiří Vávra,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Spatial pattern and abundance of the agile frog, Rana dalmatina, in the Hornojiřetínská spoil bank (North Bohemian coal mining district, Czech Republic)

doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.,
Universitas Ostraviensis (2006)

Lepidoptera (motýli)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jiří Beneš, Jan Šumpich, Martin Konvička, Zdeněk Fric, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Tomáš Kuras, Vladimír Hula, Petr Heřman,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Tineidae (molovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Jan Šumpich, Zdeněk Laštůvka, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Bucculatricidae (chobotníčkovití)

Zdeněk Laštůvka, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Jan Šumpich, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Coleophoridae (pouzdrovníčkovití)

Zdeněk Laštůvka, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Jan Šumpich, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Gelechiidae (makadlovkovití)

Zdeněk Laštůvka, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Jan Šumpich, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Zygaenidae (vřetenuškovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Petr Heřman, Vladimír Hula, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Tortricidae (obalečovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric, Tomáš Kuras,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Lasiocampidae (bourovcovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Petr Heřman, Vladimír Hula, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Saturniidae (martináčovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Petr Heřman, Vladimír Hula, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Lemoniidae (pabourovcovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Petr Heřman, Vladimír Hula, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Sphingidae (lišajovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Petr Heřman, Vladimír Hula, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Hesperioidea & Papilionoidea (denní motýli)

Jiří Beneš, Martin Konvička, Josef Dvořák, Zdeněk Fric, Zbyněk Havelda, Ing. Aleš Pavlík, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Weidenhoffer,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Drepanidae (srpokřídlecovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Petr Heřman, Vladimír Hula, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Geometridae (píďalkovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Petr Heřman, Vladimír Hula, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Notodontidae (hřbetozubcovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Petr Heřman, Vladimír Hula, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Noctuidae (můrovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Petr Heřman, Vladimír Hula, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2006)

Arctiidae (přástevníkovití)

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Hrnčíř, Josef Matouš, Stanislav Marek, Petr Heřman, Vladimír Hula, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fric,
N (2006)

Indikátor ptačích populací v zemědělských a lesních ekosystémech. In:Vačkář (ed.):Ukazatele změn biodiverzity

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., J. Flousek,
Academia Praha (2005)

Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina.

Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,
Český svaz ochránců přírody Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava (2005)

Prague

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., John Kelcey,
Ginster Verlag (2005)

Ekologie

prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr., doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D., prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.,
(2005)

Fauna ČR.Ptáci - Aves 2/I,2/II

K. Hudec, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
Academia Praha (2005)

Ekologické aspekty

Ing. Helena Belková,
(2005)

Fauna ČR.Ptáci - Aves 2/I,2/II

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.,
Academia Praha (2005)

Rešerše a hodnocení realizovaných a probíhajících projektů aktivní podpory bobra evropského (Castor fiber) v České republice

Ing. Aleš Vorel, Ph.D.,
Olga Črmáková, Hradec Králové (2005)

Fauna

RNDr. František Pojer, K. Absolon, M. Anděra, M. Bobek, Luděk Bufka, prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., D. Fischer, J. Fischerová, a kol. a kol.,
MZe ČR,MŽP ČR (2005)

Vegetace lesů

Ing. Jan Douda, Ph.D., Ing. Karel Boublík,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (2004)

Avifauna lesních ekosystémů

Ing. Petr Zasadil, Ph.D., Ing. Bohuslav Kloubec,
Jihočeská univerzita (2004)

Family Silphidae Latreille, 1807.

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D., Jan Schneider,
Apollo Books (2004)

Family Agyrtidae C. G. Thomson, 1859.

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.,
Apollo Books (2004)

Koncepce ochrany přírody a krajiny v Plzeňském kraji

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Vladimír Zatloukal, Jiří Bouše, Vít Dvořák, prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Eva Charvátová, doc. Ing. Josef Linhart, CSc., prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D., Ing. Blanka Kottová, Ph.D., Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D., doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
Naděžda Skleničková (2004)

Watervogels

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
Zuid Boekprodukties (2004)

Dávný svět zkamenělin

doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.,
Granit (2004)

Der Kosmos - Fossilienführer

doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.,
Kosmos (2004)

Fossili antichi testimoni del passato

doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.,
Geoworld (2004)

Přírodou kolem vody.

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
Brio,spol.s.r.o (2003)

Význam říčních niv z hlediska suchozemských obratlovců.

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
Botanický ústav AV ČR - úsek ekologie rostlin Třeboň (2003)

Červený seznam ptáků České republiky – souhrnný přehled

Mgr. Lucie Brejšková, Ph.D., M. Anděra, prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Jaroslav Červený, L. Hanel, S. Lusk, Jiří Moravec, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ing. Václav Zavadil,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa ochrany přírody ČR (2003)

Metody studia ekosystémů

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
(2001)