Pondělí 10. 12. 2018, 20:26kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Kód Název předmětu Garant předmětu
ZVZ20Z Aplikovaná hydroinformatika doc. Ing. Evžen Zeman, CSc.
ZVZ51E Aplikovaná hydropedologie Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
ZVL01E Applied hydraulic and hydrology Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
ZVL01Y Atmosférické procesy doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ01E Atmosférické procesy doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ02E Atmosférické procesy doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ41E Atmosférické procesy doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVL74E Atmosférické procesy doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ76E Atmosférické procesy doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ88E Atmosférické procesy doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVL01Z Atmosférické procesy TC doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ03E Enviromentální hydrologie doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
XXXX1 Environmental Hydrology doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
ZVZ04E Environmentální chemie I doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ05E Environmentální chemie I doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ06E Environmentální chemie I doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ70E Environmentální chemie I doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ77E Environmentální chemie I doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ78E Environmentální chemie I doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVL73E Environmentální chemie I doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVL02E Environmentální chemie I. doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVL70Z Environmentální chemie PŘM - TC doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVL03Z Environmentální chemie PŘM - TC doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVL03E Environmentální chemie PŘM doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVL70E Environmentální chemie PŘM doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
DZVX14Y Flow in the Atmospheric Boundary Layer prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
ZVZ09E Fyzikálně-chemické aspekty procesů v prostředí doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
DZVX08Y Fyzikálně chemické aspekty procesů doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVL04E Groundwater flow and contaminant transport prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
DZVX11Y Hydraulic and Hydrological Modeling prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
DZVX03Y Hydraulické a hydrologické modelování prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ZVL05E Hydraulics prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ZVL06E Hydraulika prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ZVL71E Hydraulika Ing. Radek Roub, Ph.D.
ZVZ82E Hydraulika I Ing. Radek Roub, Ph.D.
ZVZ10E Hydraulika I. prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ZVZ01Z Hydraulika II. Ing. Radek Roub, Ph.D.
ZVZ50E Hydraulika podzemních vod prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ZVZ11E Hydraulika podzemních vod prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ZVZ12E Hydraulika povrchovych a podzemnich vod prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ZVZ81E Hydraulika povrchových a podzemních vod Ing. Radek Roub, Ph.D.
ZVZ13E Hydrogické modelování doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
XXXX4 Hydrological Modeling doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
XXXX2 Hydrological Modelling doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
ZVZ22Z Hydrologické dopady klimatických změn doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
ZVZ14E Hydrologie doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
ZVZ83E Hydrologie doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
DZVX01Y Hydrologie a hydraulika prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
DLVX01Y Hydrologie a hydraulika doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
DLVX02Y Hydrologie a hydraulika doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
ZVZ15E Hydrologie I. doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
ZVZ84E Hydrologie I. doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
ZVZ16E Hydrologie II. doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
ZVZ02Z Hydrologie II. doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
DZVX09Y Hydrology and Hydraulics prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ZVL08E Hydromechanika Ing. Radek Roub, Ph.D.
ZVZ71Z Hydropedologie Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
ZVZ44E Hydropedologie Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
ZVZ85E Hydropedologie Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
ZVZ17E Hydropedologie Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
ZVZ03Z Hydropedologie Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
ZVZ42E Chemie pro vodní hospodářství doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
LVL35Z Individuální praxe
ZVZ07E Klimatické změny a vodní hospodářství doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
ZVZ18Z Komplexní terénní cvičení BKRAJ Ing. Jana Ředinová, Ph.D.
ZVZ09Z Komplexní terénní cvičení BVH Ing. Jana Ředinová, Ph.D.
ZVZ11Z Malé vodní nádrže - Bc. Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D.
ZVZ70Z Malé vodní nádrže - Bc. Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D.
ZVZ04Z Malé vodní nádrže Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D.
ZVZ05Z Malé vodní nádrže Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D.
ZVZ19E Malé vodní nádrže Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D.
ZVZ47E Malé vodní nádrže Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D.
LVL76Z Malé vodní nádrže
LVL02Z Malé vodní nádrže
LVL14Z Malé vodní nádrže
LVL45E Malé vodní nádrže
LVL28Z Malé vodní nádrže
LVL27Z Malé vodní nádrže
DLVX24Y Matematické modelování hydrol.procesů doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
DLVX23Y Matematické modelování hydrol.procesů doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
DZVX10Y Modeling of Processes in Environment doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
DZVX12Y Modeling of Water Flow in Porous Media Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
DZVX02Y Modelování procesů v životním prostředí doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
DZVX04Y Modelování proudění vody v porézním prostředí Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
ZVZ20E Náhodné procesy doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
ZVZ22E Ochrana ovzduší doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ86E Ochrana ovzduší doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
DZVX15Y Physico - Chemical Aspects of Processes doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
LVL15Z Praxe
LVL22Z Praxe I.
ZVZ07Z Praxe I. Ing. Jana Ředinová, Ph.D.
ZVZ06Z Praxe II. Ing. Petra Sychová, Ph.D.
DZVX06Y Proudění v mezní vrstvě atmosféry prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
ZVZ23E Průzkumy půd doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc.
XXXX3 Semestral Project doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
ZVZ17Z Semestrální projekt doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
ZVZ10Z Seminář k BP Ing. Jana Ředinová, Ph.D.
LVL16Z Seminář KI
LVL25Z Seminář ÚTSS
ZVZ19Z Seminář vodního hospodářství doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
LVL65Z TC Základy vodního hospodářství
DZVX05Y Transporní procesy (v povrchových a podzemních vodách) prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
DZVX13Y Transport Processes (in Surface and Ground Waters) prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ZVL24E Transport znečištění v ovzduší doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
ZVZ26E Transport znečištění v povodí doc. Ing. Michal Kuráž, PhD.
ZVL05Z Transport znečištění v povodí doc. Ing. Michal Kuráž, PhD.
ZVZ13Z Transportní procesy a ochrana vod doc. Ing. Michal Kuráž, PhD.
ZVZ14Z Úprava pitných a čištění odpadních vod Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ28E Úprava pitných a čištění odpadních vod Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ08Z Úvod do environmentálního modelování Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
ZVZ46E Vodárenství a stokování - Bc. Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ29E Vodárenství a stokování - Bc. Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ73E Vodárenství a stokování - Bc. Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ30E Vodárenství a stokování - Mgr. Ing. Lenka Pavlíčková
ZVL06Z Vodárenství a stokování
ZVZ15Z Vodárenství a stokování Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ32E Vodní hospodářství
ZVZ31E Vodní hospodářství
ZVZ33E Vodní hospodářství a vodní právo
ZVZ74E Vodní hospodářství a vodní právo
ZVZ70Y Vodní zákon a ochrana vod Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ34E Vodní zákon a ochrana vod Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ35E Výpočetní hydraulika v říčních systémech doc. Ing. Evžen Zeman, CSc.
ZVZ70Y Water Law and Water Protection Ing. Lenka Pavlíčková
ZVX01E Water Management prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ZVZ37E Základy vodního hospodářství Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ39E Základy vodního hospodářství Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ75E Základy vodního hospodářství Ing. Lenka Pavlíčková
LVL12E Základy vodního hospodářství
LVL36E Základy vodního hospodářství
LVL42E Základy vodního hospodářství
LVL75E Základy vodního hospodářství
ZVZ43E Základy vodního hospodářství doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
ZVZ40E Základy vodního hospodářství Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ79E Základy vodního hospodářství DBEKOL Ing. Lenka Pavlíčková
ZVZ80E Základy vodního hospodářství DBKRAJ Ing. Lenka Pavlíčková
LVL17Z Závěrečná exkurze
ZVZ16Z Závěrečná exkurze Ing. Jana Ředinová, Ph.D.