Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:11kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic

Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., Ing. Radka Hanková, Ing. Kateřina Hudečková, Ing. Lukáš Jačka, Ph.D., Ing. Zbyněk Klose, Ing. Jana Ředinová, Ph.D.,
IAHS Press, Centre for Ecology and Hydrology (2010)

Atmosférické procesy (základy meteorologie a klimatologie) - nové přepracované vydání

Ing. Jana Soukupová, Ph.D.,
(2009)

Klimatické změny - Skripta pro U3V

Ing. Jana Soukupová, Ph.D.,
(2009)

Teorie polí v mechanice spojitých prostředí

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., prof. Ing. Pavel Pech, CSc.,
ČZU v Praze, FŽP, KVHEM (2008)

Fyzikálně-chemické aspekty procesů v prostředí

doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.,
(2008)

Atmosférické procesy (základy meteorologie a klimatologie)

Ing. Jana Soukupová, Ph.D.,
(2007)

Uplatnění systémů environmentálního managementu v lesním hospodářství

prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., Ing. Zbyněk Mišák, Ph.D.,
Reprografické studio PEF ČZU v Praze (2007)

Soil Erosion in Europe, Section 1.1 a Czech Republlic

doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál, prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., RNDr. Z. Kliment, Ing. J. Krása, Ing. J. Langhammer, doc. Ing. J. Váška, CSc., doc. Ing. Karel Vrána, CSc.,
N (2006)

Vybrané výchozí aspekty problému proudění v MVA

doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.,
Power Print (2006)

Elements of Hydraulics

prof. Ing. Pavel Pech, CSc.,
(2005)

Hydraulics of Groundwater

prof. Ing. Pavel Pech, CSc.,
(2005)

Komplexní řešení problematiky vstupního odporu studní

prof. Ing. Pavel Pech, CSc.,
CopyCentrum PowerPrint (2005)

Vyhodnocování hydrodynamických zkoušek na vrtech se skinovým efektem

prof. Ing. Pavel Pech, CSc.,
CopyCentrum PowerPrint (2005)

Soustavy reálných vrtů

prof. Ing. Pavel Pech, CSc.,
CopyCentrum PowerPrint (2005)

Určení koeficientu dodatečných odporů z prvního přímkového úseku hydrodynamické zkoušky

prof. Ing. Pavel Pech, CSc.,
CopyCentrum PowerPrint (2005)

Stacionární proudění k vrtu s volnou hladinou

prof. Ing. Pavel Pech, CSc.,
CopyCentrum PowerPrint (2005)

Ochrana ovzduší

doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.,
(2005)

Základy vodního hospodářství pro AE

Ing. Jan Beran,
(2005)

Rybniční soustavy jižních Čech

Ing. Jan Beran,
(2005)

Hydraulika - příklady

prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Radek Roub, Ph.D.,
(2004)