Sobota 22. 9. 2018, 16:40kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra biotechnických úprav krajiny

Kód Název předmětu Garant předmětu
DZBX05Y Akumulace a retence vody v krajině prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
DLBX41Y Aplikace GIS doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZBL01Z Dálkový průzkum Země doc. Dr. Ing. Karel Pavelka
ZBL71E Dálkový průzkum Země doc. Dr. Ing. Karel Pavelka
ZBL71Z Dálkový průzkum Země TC doc. Dr. Ing. Karel Pavelka
ZBA01E Drainage and Irrigation Systems doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
ZBX07E Geodesy Ing. Dana Tollingerová, Ph.D.
ZBZ02E Geodezie
ZBZ77E Geodézie
ZBZ33E Geodézie
LBL46Z Geodézie a GIS doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZBL72Z Geodezie I
ZBZ72Z Geodézie I
ZBX01Z Geodezie I.
ZBL74E Geodezie II
ZBZ80E Geodézie II
ZBX01E Geodezie II.
ZBZ03Z Geodezie TC
ZBL02Z Geodezie TC
ZBL73Z Geodezie TC
ZBZ22Z Geodezie TC
ZBZ04Z Geodezie TC
LBL53Z GIS I doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL29Z GIS I doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL60Z GIS I. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL73Z GIS I. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBX09E GIS I. doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL49Z GIS I. (LI) doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL82Z GIS I.LI doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL12Z GIS II doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL71Y GIS II doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL20Z GIS II doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL20E GIS II doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL39Z GIS II doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
LBL09E GIS pro pozemkové úpravy doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZBZ06E Historie krajinných úprav doc. Ing. arch Ivan Vorel, CSc.
ZBZ07Z Historie krajinných úprav TC doc. Ing. arch Ivan Vorel, CSc.
ZBZ70E Hospodaření s odpady
ZBZ08E Hospodaření s odpady
ZBZ07E Hospodaření s odpady
ZBZ08Z Hrazení bystřin prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBL03Z Hrazení bystřin a protilav.ochrana - TC
ZBL01E Hrazení bystřin a protilavinová ochrana prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBL72E Hrazení bystřin a protilavinová ochrana prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBA02E Hydromeliorace doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBL08Z Hydromeliorace doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBZ10E Hydromeliorace doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBZ36E Hydromeliorace doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
ZBL04Z Irrigation and Drainage - Field lecture doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBL02E Irrigation and Drainage doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBX05E Irrigation and Drainage doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBZ10Z Kartografie prof. RNDr. Eva Semotanová, CSc.
lvl01z KOPIE - toky
DZBX07Y Krajinné a pozemkové úpravy prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ71E Krajinné plánování prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ12E Krajinné plánování prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
DZBX11Y Land Management prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
DZBX16Y Land Management and Landscape Planning prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
DZBX15Y Landscape Character Assessment and Protection prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBL73E Lesnické a zemědělské technické meliorace doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
DLBX32Y Lesotechnické meliorace doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
ZBZ14E Malé vodní toky prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBZ13E Malé vodní toky prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBZ72E Malé vodní toky prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBZ35E Malé vodní toky prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBZ81E Malé vodní toky prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBZ82E Malé vodní toky prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
DZBX04Y Malé vodní toky a hrazení bystřin prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBZ21Z Mobilní geoinformační technologie doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
DZBX08Y Modelování srážko - odtokových procesů prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBZ15E Odpady
ZBZ16E Odvodňování doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
DZBX06Y Ochrana a hodnocení krajinného rázu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ27Z Ochrana půdy prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
ZBZ17E Ochrana půdy prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
ZBL05Z Organizace a evidence půdního fondu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBL70Z Organizace a evidence půdního fondu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ18E Organizace a evidence půdního fondu
ZBZ73E Organizace a evidence půdního fondu
ZBL70E Organizace a evidence půdního fondu
ZBL03E Organizace a evidence půdního fondu
ZBZ20E Pozemkové úpravy prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
DZBX02Y Pozemkové úpravy prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ19E Pozemkové úpravy prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ74E Pozemkové úpravy prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBA70E Pozemkové úpravy a protierozní ochrana půdy AF prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
ZBA03E Pozemkové úpravy a protierozní ochrana půdy AF prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
ZBZ21E Pozemkové úpravy I prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ22E Pozemkové úpravy I prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ09Z Pozemkové úpravy II - TC prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ23E Pozemkové úpravy II prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ11Z Pozemkové úpravy II prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
ZBZ25E Protierozní ochrana prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
ZBZ24E Protierozní ochrana prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
DZBX01Y Protierozní ochrana půdy prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
ZBL09Z Protierozní ochrana půdy prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
ZBZ37E Protierozní ochrana půdy BVH prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
ZBZ75E Půda a protierozní ochrana prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
ZBZ26E Půda a protierozní ochrana prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
DZBX17Y Rainfall-Runnoff Modelling prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBA08E Regulace vláhových režimů doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBI01E Regulace vláhových režimů půd v tropech a subtropech doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBZ27E Rekultivace
ZBZ73Z Rekultivace
ZBZ28E Rekultivace
ZBZ26Z Rekultivace
ZBA04E Rekultivace půd
DLBX33Y Rekultivace půdy a odpadové hospodářství doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
ZBZ25Z Rekultivace TC
ZBL10Z Revitalizace toků
ZBZ13Z Revitalizace toků
ZBZ29E Revitalizace vodních toků
ZBX09E River Restoration prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
LBL03Z Sběr a zpracování prostorových dat doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
ZBZ23Z Seminář DP Ing. Blanka Kottová, Ph.D.
DZBX13Y Small Water Streams and Torrent Control prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
DZBX10Y Soil Erosion Control prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
DZBX12Y Soil Water Regimes Arrangement doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBZ17Z Speciální závlahy doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
DZBX03Y Úprava vláhového režimu půd doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBZ18Z Úprava vláhových režimů doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBZ16Z Urbanismus a rozvoj krajiny doc. Ing. arch Ivan Vorel, CSc.
ZBA05E Voda v krajině prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBZ34E Vodní režimy v krajině prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBX06E Water in Landscape prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBA06E Water in Landscape prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBX03E Water Resources Management prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
LBX26E Water Resources Management prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBI02E Water Resources Management prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
DZBX14Y Water Storage and Retention in Landscape prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
DZBX18Y Watershed Management Outlines prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBA07E Základy geodezie a kartografie
ZBE01Z Základy geodezie, kartografie a GIS Ing. Dana Tollingerová, Ph.D.
ZBZ14Z Základy krajinné architektury - TC doc. Ing. arch Ivan Vorel, CSc.
ZBZ31E Základy krajinné architektury doc. Ing. arch Ivan Vorel, CSc.
DZBX09Y Zásady managementu povodí prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
ZBZ24Z Závěrečná exkurze Ing. Blanka Kottová, Ph.D.
ZBZ32E Závlahy doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBZ20Z Závlahy speciálních plodin doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.
ZBL06Z Zemědělské a lesnické meliorace prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.