Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:11kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra biotechnických úprav krajiny

Estetika krajiny na mapách v průběhu času

RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D., Pavel Trpák,
(2009)

Rekonstrukce historického využití krajiny Sokolovska – krajina v zrcadle map stabilního katastru

doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D., RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D., Pavel Trpák, prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Ohrožení půdy a její ochrana

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.,
Anthony production a. r. o. (2009)

Ohrožení půdy a její ochrana

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.,
Anthony production s.r.o. (2009)

Historická krajina území kolem Špičáku v období stabilního katastru, modelový příklad katastrů obcí Hodňova a Olšiny

RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D., Pavel Trpák,
Prachatické muzeum (2008)

Hedgerow-defined Medieval Field Patterns in the Czech Republic and Their Conservation

doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D.,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Základy erodologie

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.,
(2008)

Základy erodologie

Ing. Eliška Kubátová, CSc.,
(2008)

Stabilní katastr a jeho možnosti při ověřování hodnověrnosti historických údajů-potrzování existence stanovišť a výskytů- Příklad indikačního druhu motýla jasoně červenookého (Prnassius apollo, L.)

RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D., Pavel Trpák, P. Pavlíčko,
Prachatické muzeum (2007)

Změny v krajině

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ivan Bičík, Lucie Kupková,
Consult (2007)

Ráz krajiny

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ivan Vorel,
Consult (2007)

Posouzení účinků rozlivů velkých řek na průběh hydrogramů

prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., Ing. František Křovák, CSc., Ing. Hana Schlangerová, Ing. Jiří Sovina, Ph.D., Ing. Jakub Krejčí,
ČZU Praha, FLE, katedra staveb a územního plánování (2006)

A method for assessing the visual impact on landscape character of proposed construction, activities or changes in land use

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Roman Bukáček, Martin Culek, Petr Matějka, Ivan Vorel,
Centrum pro krajinu s.r.o. (2006)

Soil Erosion in Europe, Section 1.1 a Czech Republlic

doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál, prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., RNDr. Z. Kliment, Ing. J. Krása, Ing. J. Langhammer, doc. Ing. J. Váška, CSc., doc. Ing. Karel Vrána, CSc.,
N (2006)

Mikroregion Čistá - Senomaty

doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D.,
Svazek obcí mikroregionu Čistá - Senomaty (2006)

Krajinná ekologie. Skripta ke cvičením.

doc. Ing. Jana Nováková, CSc., doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D., RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D.,
(2006)

Applying spatial heterogeneity indices in changing landscapes in the Czech Republic

Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D., prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.,
Springer (2005)

The methods of landscape pattern analysis and their Implementing in landscape planning practice in the Czech Republic

Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.,
Lesnická práce s.r.o. (2005)

Agrotechnical Erosion Control Measures

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.,
Research Institute for Soil and Water Conservation, Praha (2005)

HEC-RAS manuál programu v.3.1.1.

Ing. František Křovák, CSc., prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.,
(2004)

Koncepce ochrany přírody a krajiny v Plzeňském kraji

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Vladimír Zatloukal, Jiří Bouše, Vít Dvořák, prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Eva Charvátová, doc. Ing. Josef Linhart, CSc., prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D., Ing. Blanka Kottová, Ph.D., Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D., doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
Naděžda Skleničková (2004)

Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ivan Vorel, Roman Bukáček, Martin Culek, Petr Matějka,
Naděžda Skleničková (2004)

Geodezie

Ing. Lubomír Chamout,
(2003)

Základy geodezie

Ing. Lubomír Chamout,
(2003)