Čtvrtek 20. 9. 2018, 00:32kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra aplikované ekologie

Vedoucí

Vymazal Jan, prof. Ing. CSc.

Zástupce vedoucího

Keken Zdeněk, Ing. Ph.D.

Tajemník

Nováková Věra, Ing.

Sekretariát

Nováková Věra, Ing.

Pedagog

Bejček Petr, JUDr. Ing.
Berchová Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
Dvořáková Březinová Tereza, Ing. Ph.D.
Hnátková Tereza, Ing. Ph.D.
Kašparová Ivana, RNDr. Ph.D.
Keken Zdeněk, Ing. Ph.D.
Komínková Dana, prof. RNDr. Ph.D.
Martiš Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Pecharová Emilie, doc. RNDr. CSc.
Petruželková Anna, Ing.
Pokorný Jan, doc. RNDr. CSc.
Skaloš Jan, doc. Ing. Ph.D.
Tobolová Barbora, Mgr. Ph.D.
Vymazal Jan, prof. Ing. CSc.
Wimmerová Lenka, Ing. MSc., Ph.D.
Wittlingerová Zdeňka, prof. Ing. CSc.
Zdražil Vladimír, Ing. Ph.D.
Zimová Magdaléna, MUDr. CSc.

Doktorand

Baier Jan, Ing.
Bělunková Šárka, Ing.
Belušová Vladimíra, Ing.
Berka Martin, Ing. Bc.
Betancourt Macuase Lidia Constanza, Ing.
Bicanová Kamila, Ing.
Cowger Corey, Ing.
Cudlín Ondřej, Ing. Ph.D.
Černá Kristýna,
Doudová Magdalena, Ing.
Dvořák Jaroslav, Ing.
Forejt Michal, Mgr.
Frajman Jaroslav, Ing. DiS.
Gregarová Kateřina, Ing.
Gurung Bijay, Ing. Bc.
Hu Shanshan,
Hu Bo, Ing. MSc.
Hudcová Hana, Ing.
Chudobová Caroline, Ing.
Jírová Gabriela, Ing.
Justová Helena, Ing.
Kadlecová Martina, Ing.
Karavida Spyridoula,
Klepetářová Blanka, Ing. Ph.D.
Křivánková Šárka, Ing.
Kvíčalová Magdalena, Ing.
Maršálková Barbora, Ing.
Novotný Michal, Ing.
Pavlíčko Alois, Ing.
Pechová Petra, Ing.
Peponi Angeliki, Ing.
Pereponova Anna, Ing. MSc.
Petrů Anita, Ing.
Petrus David, Ing.
Pomahačová Hana, Ing.
Poňavič Michal, RNDr.
Rodriguez Nayla,
Rous Vít, Ing.
Salama May, Ing. arch.
Šestáková Eliška,
Šmíd Petr, Ing. DiS.
Toman Vít, Ing.
Turková Hana, Ing. Bc.
Uhlíková Ivana, Ing.
Vaculík Michal, Ing.
Vardarman (Zacharová) Johana, Ing.
Vlková Alena, Mgr.
Vojík Martin, Ing.
Zelinka Vít, Ing.
Zítková Jana, Ing.