Pondělí 10. 12. 2018, 21:00kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra aplikované ekologie

Kód Název předmětu Garant předmětu
DZUX02Y Analýza a interpretace dat doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
ZUZ76E Aplikovaná a krajinná ekologie doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
ZUZ03E Aplikovaná a krajinná ekologie doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
ZUZ01Z Aplikovaná biometrie doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
ZUZ09Z Aplikovaná biometrie doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
ZUZ02Z Aplikovaná hydrobiologie prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
ZUZ81E Botanika Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.
ZUZ82E Botanika Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.
ZUZ77E Cestovní ruch v krajině doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
ZUZ08E Cestovní ruch v krajině doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
DZUX08Y Data Analysis and Interpretation doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
DZUX09Y Ecology of Wetlands prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
ZUZ70E EIA doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUZ01E EIA doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUZ02E EIA a SEA doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUA70E Ekologické aplikace v krajině doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUA01E Ekologické aplikace v krajině doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUZ04E Ekologické aplikace v krajině
ZUZ71E Ekologické aplikace v krajině
DZUX01Y Ekologie krajiny doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
DZUX03Y Ekologie mokřadů prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
DZUX10Y Environmental Impact Assessment doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUZ03Z Evropská krajinná politika doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUZ11E Evropské krajinné politiky doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUZ78E Evropské krajinné politiky doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUL01E GIS for Forestry and Landscape Management RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D.
ZUZ10E Hodnocení dat a statistika pro RES doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
ZUZ10E Hodnocení dat a statistika pro RES doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
DZUX05Y Hydrobiologie prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
DZUX11Y Hydrobiology prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
ZUL03Z Krajinná ekologie - TC doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ZUL70E Krajinná ekologie doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ZUL02E Krajinná ekologie doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ZUZ04Z Krajinná ekologie doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ZUL03E Landsacape ecolocigal applications doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUZ09E Ochrana půdního fondu Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
ZUZ75E Ochrana půdního fondu Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
LEE23E Ochrana životního prostředí prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
LEL20E Ochrana životního prostředí pro HSSL
ZUZ05Z Plánování a hodnocení pokusů doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
DZUX04Y Posuzovaní vlivů na životní prostředí doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUE01E Principles of Ecology doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
ZUZ07Z Seminář k BP Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.
ZUZ08Z Seminář k BP Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.
ZUZ70Z Seminář pro RES I. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
ZUZ10Z Seminář pro RES I. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
ZUZ11Z Seminář pro RES II. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
ZUZ71Z Seminář pro RES II. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
ZUZ12E Technická hydrobiologie prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
ZUZ06Z Základy krajinné ekologie - TC doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ZUZ72E Základy krajinné ekologie doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ZUZ73E Základy krajinné ekologie doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ZUZ06E Základy krajinné ekologie doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ZUZ16E Základy krajinné ekologie doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ZUZ80E Základy krajinné ekologie doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ZUZ07E Základy krajinné ekologie doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.