Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:50kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra aplikované ekologie

Rekonstrukce historického využití krajiny Sokolovska – krajina v zrcadle map stabilního katastru

doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D., RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D., Pavel Trpák, prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

BOMOSA remote sensing method for small water bodies detection. 6th EU Framework Programme

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.,
Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Entebe, Uganda (2009)

Constructed wetland Břehov 2008 : Three years of monitoring

Ing. Lenka Kröpfelová,
Springer (2008)

Atlas rostlin

doc. Ing. Jana Nováková, CSc.,
(2008)

Soubor specialnich tematickych map, metodik a metodickych postupu ke stanoveni funkčních aspektů krajiny pro správní území Horní Stropnice a Nové Hrady.

doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Metodika zpracování aktuálního land use

doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Restoration of water and matter retention functions of a floodplain: ecology and economics. The Stropnice river catchment, Czech Republic.

doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.,
Tec end Doc - Lavoiser (2008)

Enrichment gradients in WCA-2A and northern WCA-3A: water, soil, plant biomass, and nutrient storage response

Curtis Richardson, Jim Pahl, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Panchabi Vaithiyanathan, Robert Qualls, P.V. Sundareshwar, Lee Barber, Jeffrey Johnson,
Springer Science+Business Media, LLC (2008)

Wastewater Treatment, Plant Dynamics and Management in Constructed and Natural Wetlands

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.,
Springer (2008)

Constructed wetlands, subsurface flow

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.,
Elsevier (2008)

Constructed wetlands, surface flow

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.,
Elsevier (2008)

Wastewater Treatment in Constructed Wetlands with Horizontal Sub-Surface Flow

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Ing. Lenka Kröpfelová,
Springer (2008)

Vegetation and algae of the Everglades fen

Curtis Richardson, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., John Zahina,
Springer Science+Business Media, LLC (2008)

Macrophyte community responses in the Everglades with an emphasis on cattail (Typha domingensis) and sawgrass (Cladium jamaicense) interactions along a gradient of long-term nutrient additions, altered hydroperiod, and fire

Curtis Richardson, Ryan King, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Edwin Romanowicz, Jim Pahl,
Springer Science+Business Media, LLC (2008)

Algal responses to long-term nutrient additions

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Jaroslava Komárková, Klára Řeháková, Jan Kaštovský, Marek Bastl,
Springer Science+Business Media, LLC (2008)

Macrophyte slough community response to experimental phosphorus enrichment and periphyton removal

Curtis Richardson, Robert Qualls, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., John Zahina, Panchabi Vaithiyanathan,
Neuvedeno (2008)

Experimental assessment of phosphorus effect on algal assemblages in dosing mesocosms

Jan Kaštovský, Karla Řehořová, Marek Bastl, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Ryan King,
Springer Science+Business Media, LLC (2008)

Plant community response to long-term N and P fertilization.

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Christopher Craft, Curtis Richardson,
Springer Science+Business Media, LLC (2008)

Plant invasions in sandstone areas of the Czech Republic.

prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D., doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.,
Academia (2007)

Atlas rostlin. Skripta ke cvičením

doc. Ing. Jana Nováková, CSc.,
(2007)

Krajinné indikátory pro hodnocení změn krajinného rázu

doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.,
N (2006)

The use of constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.,
Nova Science Publishers, Inc. (2006)

Constructed wetlands for wastewater treatment

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Margaret Greenway, Karin Tonderski, Hans Brix, Ulo Mander,
Springer-Verlag (2006)

Atlas rostlin.

doc. Ing. Jana Nováková, CSc.,
(2006)

Krajinná ekologie. Skripta ke cvičením.

doc. Ing. Jana Nováková, CSc., doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D., RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D.,
(2006)

Mimolesní zeleň - rozptýlená zeleň

doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D., David Jech,
ČSOP Vlašim (2006)

The assessment of the environmental impact of Temelin Nuclear Power Plant on the bases of the „Melk agreement“

doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.,
(2005)

Vybrané aspekty ochrany životního prostředí

prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., prof. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.,
(2005)

Case study VII: Šumava Mountains/Böhmerwald/Bayerischer Wald (Czech Republic/Austria/Germany

doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.,
N (2004)

Metodické zabezpečenie environmentálneho hodnotenia

doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., doc. RNDr. Mária Kozová, CSc.,
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie, P (2004)

Príklady environmentálneho hodnotenia plánov na regionálnej a národnej úrovni: Prípadová štúdia 2 - Posouzení Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH) na životní prostředí (SEA POH)

doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.,
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie (2004)

Metodika posuzování krajských plánů odpadového hospodářství ve vztahu k životnímu prostředí

doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.,
Ministerstvo životního prostředí ČR (2004)

Koncepce ochrany přírody a krajiny v Plzeňském kraji

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Vladimír Zatloukal, Jiří Bouše, Vít Dvořák, prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Eva Charvátová, doc. Ing. Josef Linhart, CSc., prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D., Ing. Blanka Kottová, Ph.D., Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D., doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,
Naděžda Skleničková (2004)