Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:19kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí

Obrábíme dřevo

Ing. Jan Bomba, Ph.D.,
Jaga group, s.r.o. (2008)

Teorie polí v mechanice spojitých prostředí

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., prof. Ing. Pavel Pech, CSc.,
ČZU v Praze, FŽP, KVHEM (2008)

Textilní zbožíznalství

Ing. Hana Pařilová, Ph.D.,
(2006)

Izostatické čáry a křivky extrémních tangenciálních napětí jako silokřivky vektorových polí tenzorového argumentu

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.,
ČZU Praha, FLE, katedra staveb (2005)

Teorie deformační napjatosti

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., Ing. Jiří Skokánek, CSc.,
ČZU Praha, FLE, katedra staveb (2005)

Několik základních případů odvození vnitřního přetlaku kapaliny v potrubí

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.,
ČZU Praha, FLE, katedra staveb (2005)

Některé geometricky členěné (zejména vrapované) konstrukční prvky

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.,
ČZU Praha, FLE, katedra staveb (2005)

Fyzikálně lineární materiálové vztahy za trojrozměrných okolností v tenzorové interpretaci

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.,
Česká zemědělská univerzita Praha, FLE, katedra staveb (2005)

Vybrané kapitoly ze stavební mechaniky

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.,
(2005)

Kruhové válcové skořepiny a přímá potrubí za netradičních okolností a interakcí

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.,
(2005)

Typologie tkanin.

Ing. Hana Pařilová, Ph.D.,
(2004)