Pondělí 10. 12. 2018, 21:05kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra ekologie lesa

Vedoucí

Svoboda Miroslav, prof. Ing. Ph.D.

Zástupce vedoucího

Černý Tomáš, Mgr. Ph.D.

Tajemník

Vítámvás Jan, Ing. Ph.D.

Sekretariát

Ptáčková Blanka,

Pedagog

Bače Radek, Ing. Ph.D.
Bažant Václav, Ing. Ph.D.
Čada Vojtěch, Ing. Ph.D.
Černý Tomáš, Mgr. Ph.D.
Češková Michaela, Mgr. Ing. Ph.D.
Janda Pavel, Ing. Ph.D.
Janeček Vladimír, Ing. Ph.D.
Karlík Petr, Mgr.
Svoboda Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Ulbrichová Iva, Ing. Ph.D.
Vítámvás Jan, Ing. Ph.D.

Doktorand

Begovič Krešimir, Bc.
Broumová Radka, Mgr.
Dušátko Martin, Bc.
Ferenčík Matej, Mgr.
Frankovič Michal, Ing.
Havránková Zuzana, Ing.
Kameniar Ondrej, Mgr.
Kjučukov Petr, Ing.
Kníř Tomáš, Ing.
Kozák Daniel, Ing.
Lábusová Jana, Mgr.
Langbehn Thomas,
Matějů Lenka, Ing.
Mejstřík Marek, Ing. Bc.
Mrhalová Hana, Ing.
Nováková Markéta, Mgr.
Pavlin Jakob, PaedDr. Ing.
Pettit Jessika Margaretha,
Rodrigo Ruffy,
Skaloš Jan, doc. Ing. Ph.D.
Synek Michal, Ing.