Čtvrtek 13. 12. 2018, 01:16kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra ekologie lesa

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Karel Matějka, doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Jaroslav Simon, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Ing. Věra Semelová, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., Ing. Martin Baláš,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Rekonstrukce historického využití krajiny Sokolovska – krajina v zrcadle map stabilního katastru

doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D., RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D., Pavel Trpák, prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Jaroslav Simon, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Martin Baláš, doc. Ing. Martin Slávik, CSc., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D., RNDr. Dana Čížková, CSc., doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Ing. Lenka Hatlapatková, Ing. Viola Kašíková, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., a kol. a kol.,
Lesnická práce, s r o. (2009)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., František Krejčí, Karel Matějka, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Vladimír Zatloukal, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Jaroslav Simon, Tomáš Minx, Libor Jankovský, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Anna Lepšová, Josef Starý, doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Václav Pouska, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., R. Jakuš, Jan Kozel, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Radek Vojtíšek, Ing. Martin Baláš, Ing. Věra Semelová, Mgr. Jiří Mánek,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Zalesňování zemědělských půd

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., doc. Ing. Martin Slávik, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Krajinná ekologie. Skripta ke cvičením.

doc. Ing. Jana Nováková, CSc., doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D., RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D.,
(2006)

Mimolesní zeleň - rozptýlená zeleň

doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D., David Jech,
ČSOP Vlašim (2006)

Biologické základy lesního hospodářství-Pěstování lesa

prof. Ing. Ivo Kupka, CSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Martin Slávik, CSc.,
(2005)

Lesnická dendrologie pro bakalářské studium HSSL

doc. Ing. Martin Slávik, CSc.,
(2004)