Pondělí 10. 12. 2018, 19:38kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin

Historie

Zaměření

Vědecko-pedagogická činnost původní Katedry dendrologie a šlechtění lesních dřevin se po obnovení činnosti fakulty v r. 1990 rozvíjela v následujících oborech: botanika, fytocenologie a lesnická typologie, lesnická dendrologie, fyziologie lesních dřevin, genetika a šlechtění lesních dřevin. Po transformaci katedry v r. 2014 došlo k následujícímu uspořádání garancí a odborné profilaci: Botanika, dendrologie, fytocenologie a lesnická typologie: Katedra ekologie lesa Genetika a šlechtění lesních dřevin, fyziologie lesních dřevin: Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin (KGFLD) Pracovníci KGFLD se odborně profilují v následujících pracovních skupinách: Fyziologie lesních dřevin Populační genetika a genomika Šlechtění lesních dřevin

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Fyziologie lesních dřevin, doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. (odborný garant) - vodní režim rostlin, index listové plochy Populační genetika a genomika, Ing. Jiří Korecký, Ph.D. (odborný garant) - obecná a molekulární genetika (molekulární markery) s aplikací v lesnictví – management semenných sadů, rekonstrukce rodokmene, studium genetické variability a struktury populací lesních dřevin. Šlechtění lesních dřevin, doc. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D. (odborný garant) - genetika kvantitativních znaků, teoretické základy šlechtění lesních dřevin, deterministické a stochastické modely šlechtitelských strategií, testování potomstev, statistické metody genetické evaluace lesních dřevin, semenné sady lesních dřevin

Zahraniční stykyAktuální informace o katedře: http://katedry.czu.cz/kgfld/
Autor: prof. Ing. Milan Lstibůrek MSc, Ph.D.Datum poslední aktualizace: 23.09.2014