Čtvrtek 13. 12. 2018, 01:25kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin

Kód Název předmětu Garant předmětu
LDL24Z Botanika lesnická II. - TC Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
LDL75Z Anatomie a fyziologie rostlin prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDZ11Z Anatomie a fyziologie rostlin prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDZ73Z Anatomie a fyziologie rostlin prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDZ01Z Aplikovaná dendrologie doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDZ02Z Aplikovaná genetika a šlechtění
LDL08Z Aplikovaná genetika a šlechtění
LDL25Z Aplikovaná geobiocenologie
LDL18Z Aplikovaná geobiocenologie
LDL01Z Biologie lesa I. doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL77Z Biologie lesa I. KS doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL23Z Biologie lesa II.
LDL85Z Biologie lesa II.
LDL02E Biologie lesa II.
LDL78E Biologie lesa II.
LDL72E Botanika II. - LF Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
LDL82Z Botanika II. TC- LF Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
LDL71Z Botanika Lesnická I. Ing. Jan Vítámvás, Ph.D.
LDL03Z Botanika lesnická I. Ing. Jan Vítámvás, Ph.D.
LDL04E Botanika lesnická II. Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
LDX21E Classification of vegetation
LDZ03E Dendrologie AE doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDZ73E Dendrologie AE KS doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL07E Dendrologie dřevařská doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL70E Dendrologie dřevařská KS doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL02Z Dendrologie I. doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL05Z Dendrologie I. doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL06E Dendrologie II. doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL73E Dendrologie II. doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL01E Dendrologie II. doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL26Z Dendrologie II. TC doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL29Z Dendrologie krajinářská doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDZ04E Dendrologie krajinářská doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDZ75E Dendrologie krajinářská KS doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL15E Dendrologie pro myslivce doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL77E Dendrologie pro myslivce KS doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL73Z Dendrologie TC doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL16Z Dendrologie TC doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDX02Z Dendrology doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDX01E Forest Dendrology, Genetics and Tree Breeding
LDX22Z Forest Dendrology, Genetics and Tree Breeding
LDX19E Forest dendrology, genetics and tree breeding
LDL37Z Forestry Frames in Different Countries I. Angela Vera Hitchen
LDL38Z Forestry Frames in Different Countries II. Angela Vera Hitchen
LDZ03Z Fytocenologie
LDL84Z Fytocenologie a typologie - TC
LDL27Z Fytocenologie a typologie - TC
LDL13E Fytocenologie a typologie
DLDX16Y Fytocenologie a typologie
LDL08E Fytocenologie a typologie
LDL74E Fytocenologie a typologie
LDL06Z Fytocenologie TC
LDL10E Fyziologie dřevin prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDL76Z Fyziologie dřevin prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDL21Z Fyziologie dřevin
DLDX18Y Fyziologie lesních dřevin prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDL10Z Genetika a fyziologie tvorby dřeva prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDL74Z Genetika a fyziologie tvorby dřeva prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDL34Z Genetika a fyziologie tvorby dřeva prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDL777 Genové zdroje lesních dřevin prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
DLDX20Y Geobiocenologie
LDZ05Z Krajinná zeleň doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL12Z Krajinná zeleň TC doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
DLDX27Y Kvantitativně-genetické metody ve šlechtění lesních dřevin prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
DLDX14Y Lesnická botanika Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
DLDX15Y Lesnická dendrologie doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
DLDX17Y Lesnická genetika a šlechtění lesních dřevin
DLDX21Y Moderní metody ve šlechtění lesních dřevin
LDL72Z Nauka o lesním prostředí II. - TC Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
LDL14Z Nauka o lesním prostředí II. - TC Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
LDL71E Nauka o lesním prostředí II. Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
LDL09E Nauka o lesním prostředí II. Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
LDL13Z Obtížně určitelné rostlinné druhy - TC Mgr. Petr Karlík
LDL07Z Obtížně určitelné rostlinné druhy Mgr. Petr Karlík
LDX02E Odborná lesnická angličtina Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
LDX20E Physiology of growth and reproduction of forest trees. prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDZ07E Populační genetika prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
LDZ72Z Populační genetika prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
DLDX22Y Regionální dendrologie doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
DLDX24Y Speciální dendrologie doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDL12E Šlechtění lesních dřevin
LDL76E Šlechtění lesních dřevin
LDL86Z Šlechtění lesních dřevin
LDL22Z Šlechtění lesních dřevin
DLDX25Y Šlechtitelské strategie a programy pro lesní dřeviny
LDL32Z TC Botanika
DLDX23Y Veřejná zeleň doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
DLDX26Y Zachování a využívání genetických zdrojů lesních dřevin
LDZ71Z Základy zemědělské a lesnické botaniky a dendrologie I. Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
LDZ07Z Základy zemědělské a lesnické botaniky a dendrologie I. Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.
LDZ05E Základy zemědělské a lesnické botaniky a dendrologie II. doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDZ71E Základy zemědělské a lesnické botaniky a dendrologie II. doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
LDZ09Z Základy zemědělské a lesnické botaniky a dendrologie II. TC doc. Ing. Martin Slávik, CSc.