Pondělí 10. 12. 2018, 21:52kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin

Pěstování lesů III. - Praktické postupy pěstování lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Ivo Kupka, CSc., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Martin Baláš, Vladimír Zatloukal, Jaroslav Simon, a kol. a kol.,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Karel Matějka, doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Jaroslav Simon, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Ing. Věra Semelová, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., Ing. Martin Baláš,
Lesnická práce, s.r.o. (2009)

Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Jaroslav Simon, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Martin Baláš, doc. Ing. Martin Slávik, CSc., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D., RNDr. Dana Čížková, CSc., doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Ing. Lenka Hatlapatková, Ing. Viola Kašíková, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., a kol. a kol.,
Lesnická práce, s r o. (2009)

Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Iveta Schindlerová, Milada Nosová, doc. Ing. Daniel Zahradník, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Hynek, CSc., Ing. Martin Baláš, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Radek Šolc, Ing. Jan Bednařík, a kol. a kol.,
Lesnická práce, s r o. (2009)

Phytosociology and Classification of Communities

doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Angela Vera Hitchen, Pamela Rose Boulderstone,
Lesnická práce s.r.o. (2008)

Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., František Krejčí, Karel Matějka, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., Vladimír Zatloukal, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Jaroslav Simon, Tomáš Minx, Libor Jankovský, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Anna Lepšová, Josef Starý, doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., Ing. Jan Bednařík, Ing. Karel Malík, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., Ing. Václav Štícha, Ph.D., Václav Pouska, Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., R. Jakuš, Jan Kozel, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Radek Vojtíšek, Ing. Martin Baláš, Ing. Věra Semelová, Mgr. Jiří Mánek,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Typologické vymezení, struktura a management přirozených borů a borových doubrav v ČR

Miroslav Mikeska, prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Jaroslav Simon, doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc.,
Lesnická práce, s.r.o. (2008)

Záchrana a využití genových zdrojů lesních dřevin Krušnohorské oblasti

prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., Ing. Jan Kaňák, Ing. Martin Hajnala, Ph.D.,
Lesy České republiky, s.p. (2008)

Lesy a lesníctvo na Slovensku

prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.,
Národné lesnícke centrum (2008)

Pěstování lesů I. Ekologické základy pěstování lesů.

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., Miroslav Mikeska, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD.,
Lesnická práce, s.r.o. (2007)

Pěstování lesů II. Teoretická východiska pěstování lesů

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., Miroslav Mikeska, prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD.,
Lesnická práce, s.r.o. (2007)

Využití introduk. dřevin v les. hospodářství

Ing. Petr Novotný, Ing. František Beran,
Matice lesnická, s.r.o. (2007)

Lesy

doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.,
Baset (2006)

Listnaté dřeviny. (Lesnická dendrologie 2)

Ivan Musil, RNDr. Jana Möllerová, CSc.,
(2005)

Typologie lesů Českého krasu ve vztahu k půdní diverzitě

Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.,
Nakladatelství Jan Farkač (2005)

Vegetace lesů

Ing. Jan Douda, Ph.D., Ing. Karel Boublík,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (2004)

Cvičení z botaniky

RNDr. Jana Möllerová, CSc.,
(2004)

Protocol of somatic embryogenesis: pedunculate oak (Quercus robur L.) and sessile oak (Quercus petrea /Matt./ Liebl.).

prof. Ing. Vladimír Chalupa, DrSc.,
Kluwer Academic Publishers (2004)