Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:26kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra hospodářské úpravy lesů

Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Iveta Schindlerová, Milada Nosová, doc. Ing. Daniel Zahradník, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Hynek, CSc., Ing. Martin Baláš, doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD., doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., Ing. Radek Šolc, Ing. Jan Bednařík, a kol. a kol.,
Lesnická práce, s r o. (2009)

Comparative analysis on cutting possibilities derived from different allowable cut indicators in Slovakia

prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., Atsushi Yoshimoto,
Japan Society of Forest Planning Press (2008)

Vliv zvěře na lesní ekosystémy v Krušných horách

Ing. Lenka Lehnerová,
Grantová služba LČR (2008)

Národní inventarizace lesů v České republice 2001-2004 Úvod, metody, výsledky

Zdeněk Bartoš, Vladimír Henžlík, Václav Jansa, Miloš Kraus, Vladimír Krchov, Štěpán Křístek, Dr. Ing. Jaromír Macků, Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D., Ing. Patrik Pacourek, Miloš Pařízek, Jan Řezač, Miroslav Sloup, Miroslav Sotorník, Pavel Štěrba, Karel Vančura, Ing. Jaromír Vašíček, CSc., Miroslav Zeman,
ÚHÚL Brandýs nad Labem (2007)