Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:07kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra lesnických technologií a staveb

Kód Název předmětu Garant předmětu
LTX01E Cyklistické komunikace
LTL02E Části strojů DI. prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
LTL07Z Dějiny lesního hospodářství a zpracování dřeva doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LTL04Z Ergonomie a hygiena práce doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTX02E Harvesting, Timber Transport and Wood Processing doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
DLTL01Y Inženýrské lesnické stavby
LTL12Z Inženýrské stavby lesnické - terénní cvičení
LTL23E Inženýrské stavby lesnické
LTL75E Inženýrské stavby lesnické DLES
LTL28Z Komplexní péče o lesní dopravní síť - terénní cvičení
LTL14Z Komplexní péče o lesní dopravní síť
LTL10E Lesní dopravnictví doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTL71E Lesní dopravnictví doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
DLTX63Y Lesní dopravnictví doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTZ01E Lesní hospodářství KPÚ doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LTL09Z Lesní hospodářství v rozvojových zemích prof. Ing. Ivan Roček, CSc.
LTL11E Lesní těžba doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
DLTX64Y Lesní těžba doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
DLTX50Y Lesní těžba a dopravnictví doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTL12E Lesní těžba LI doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTL72E Lesní těžba LI KS doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
DLTX56Y Lesnická mechanizace doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTL13Z Lesnická mechanizace I. LI prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
LTL73Z Lesnická mechanizace I. LI KS prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
LTL14E Lesnická mechanizace II. LI doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTL74E Lesnická mechanizace II. LI KS doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
DLTX01Y Lesnická politika doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LTL73Y Lesnická politika doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LTL01Y Lesnická politika doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LTL02Y Lesnická politika doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LTL71Y Lesnická politika DLES doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LTL15E Lesnická výroba a technika HSSL doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTL80E Lesnická výroba a technika HSSL KS doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTZ71Z Lesnická výroba a technika UTSS- KS doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTZ01Z Lesnická výroba a technika UTSS doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTL24E Lesnické stavby
DLTL02Y Lesnické stavby
LTL77E Lesnické stavby DHSSL
LTX03E Logging and Wood Processing doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTL17E Manipulace, doprava, skladování dříví DI doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
DLTX51Y Mechanizace v lesním hospodářství prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
DLTX57Y Modelování lesních výrobních systémů prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
LTL18Z Myslivecké stavby a zařízení
LZL23Z Ochrana a hydrotermická úprava dřeva - TC prof. Ing. Ivan Roček, CSc.
LHZ03Z Organizace a správa LH, plánování LH doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LTZ03Z Polní a lesní cesty KI
LTZ04Z Polní a lesní cesty KPU
LTL03Y Právní předpisy v myslivosti Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D.
LTL84E Právní předpisy v myslivosti Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D.
LTL23Z Praxe I. LI
LTL24Z Praxe LI
LTL53E Světové lesnictví doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
DLTX66Y Technická mechanika a terramechanika prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
LTL33E Technické materiály nedřevěné DI prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
LTL17Z Technické základy lesního hospodářství
LTZ05Z Technické základy lesního hospodářství
LTL06E Technické základy lesního hospodářství AE + KI prof. Ing. Josef Gross, CSc.
LTL60Z Technika a technologie v LH prof. Ing. Josef Gross, CSc.
LTL71Z Technika a technologie v LH doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
DLTX52Y Teorie dělení dřeva prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
DLTX53Y Teorie stavby strojů prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
LTL19Z Víceoperační technologie doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
DLTX58Y Vliv lesní techniky na ŽP prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
DLTX19Y VYUŽITÍ BIOMASY Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D.
LTL41E Základy lesní těžby a dopravnictví KI + AE prof. Ing. Josef Gross, CSc.
LTL72Z Základy lesní výroby prof. Ing. Ivan Roček, CSc.
LTL10Z Základy lesní výroby prof. Ing. Ivan Roček, CSc.
LTA39E Základy lesního hospodářství doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
LTE77Z Základy lesního hospodářství PEF - KS prof. Ing. Josef Gross, CSc.
LTE38Z Základy lesního hospodářství PEF prof. Ing. Josef Gross, CSc.
LTT40Z Základy lesního hospodářství TF doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTT79Z Základy lesního hospodářství TF KS doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
LTZ02E Základy lesního hospodářství ÚTSS prof. Ing. Josef Gross, CSc.
LTZ71E Základy lesního hospodářství ÚTSS KS prof. Ing. Ivan Roček, CSc.
DLTX55Y Základy terramechaniky prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr. h. c.
DLTX67Y Zpřístupnění lesa